Monday, November 26, 2018

The King of Blaze / 火王 (Hunan TV, iQiyi, Mango TV , 2018)

Standard


The King of Blaze (Chinese: 火王) is a 2018 Chinese television series based on the manhua of the same name. It stars Chen Bolin and Jing Tian with Zhang Yijie and Lai Yumeng.

Details

 • Title: The King of Blaze / 火王 (Hunan TV, iQiyi, Mango TV , 2018)
 • Chinese : Huo Wang (火王) 
 • Aka : Huo Wang Zhi Po Xiao Zhi Zhan (火王之破晓之战) 
 • Director: Hu Yijuan (胡意涓)
 • Screenwriter: Rao Jun (饶俊)
 • Producer: Peng Dan 
 • Author : You Su-lan
 • Manga : Manga The King of Blaze
 • Broadcast network: Hunan TV, iQiyi, Mango TV
 • Broadcast period: (November 26 , 2018)- (January 23 , 2019)
 • Episodes: 28 (45 minutes)
 • Genre: fantasy, romance , ancient
 • Filming location : Xiangshan , Hangzhou , Yinchuan

Story : 


The series will be separated into two different parts; the first part (火王之破晓之战) will be set in the ancient era and Tang Dynasty while the second part (火王之千里同风) will be set in the modern era. It is set to air on Hunan TV starting November 26, 2018

Cast

 • Chen Bolin ( 陈柏霖) as Zhong Tian (God of Fire)
 • Jing Tian (景甜) as Qian Mei (Goddess of Wind) / Feng Jian
 • Zhang Yijie (张逸杰) as Hao Yue (God of Thunder)
 • Lai Yumeng (赖雨濛) as Hua Cheng (Goddess of Water)
 • Du Junze (杜俊泽)  as You He (God of Lakes)
 • Sun Shaolong (孙绍龙)  as Di Yun (God of Mountains)
 • Zhang Weina (张维娜) as Xing Qiu
 • Liu Hailan (刘海蓝) as Princess Zhao Ping
 • Bai An (柏安)  as Pei Luoqing 
 • Sui Keming (隋柯名) as Qi Le
 • Huang Youming (黄宥明) as Shang Xuan (Leader of the seven Gods)
 • Fan Shiqi (范世錡) as Prince Li Hong
 • Zhang Junhan (张钧涵) as General Zha Ke
 • Wang Maolei (王茂蕾) as Li Chunfeng
 • Yi Chendi (尹晨迪)  as Pei Zhong
 • Tong Fan (佟凡)  as Shopkeeper Qi
 • Liu Min (刘敏) as Empress Wu Zetian
 • Cai Gang (蔡纲) as Emperor Gaozong of Tang

0 comments:

Post a Comment