Thursday, June 14, 2018

The Story of Minglan (Hunan TV , 2018)

Standard
 The Story of Minglan (知否知否应是绿肥红瘦) is a 2018 Chinese television series directed by Zhang Kaizhou (张开宙) , starring Zhao Liying (赵丽颖) and Feng Shaofeng (冯绍峰)Details

 • English : The Story of Minglan / 知否知否应是绿肥红瘦 (Hunan TV , 2018) 
 • Chinese :  Zhi Fou Zhi Fou Ying Shi Lv Fei Hong Shou
 • Director: Zhang Kaizhou (张开宙)
 • Screenwriter:  Zeng Lu (曾路), Wu Tong (吴桐)
 • Producer: Hou Hongliang (侯鸿亮)
 • Author : Guanxin Zeluan (关心则乱)
 • Novel : Zhi Fou Zhi Fou Ying Shi Lv Fei Hong Shou (知否? 知否? 应是绿肥红瘦) 
 • Genre:  fantasy, romance
 • Episodes: 70 (45minutes)
 • Broadcast network: Hunan TV
 • Filming locations : Zhejiang Hengdian, Jiaxing, Zhejiang, Xinchang, Zhejiang, Wuxi, Jiangsu
 • Production time : 2017
 • Broadcast time: 2018

Synopsis

The story revolves around the life of Sheng Minglan as she progresses from the unfavoured sixth daughter of an official to the wife of a powerful noble. After being mistreated by her father's first wife and annoying half-sisters, Minglan learns to hide her skills and true intentions, and ultimately succeeds in avenging her biological mother’s death. Gu Tingye is seen a a hedonistic and pleasure-seeking noble, though he later decides to turn over a new leaf by becoming a trustworthy official of the eighth prince, and eventually earns Minglan's affections.

Cast

Sheng Family
 • Cao Cuifen (曹翠芬) as Old Mrs. Sheng(盛老太太) 
 • -------------------------------
 • Liu Jun (刘钧) as Sheng Hong (盛紘)
 • Liu Lin (刘琳)  as Wang Ruofu (王若弗) , Mrs. Sheng
 • Gao Lu (高露) as Lin Qinshuang (林噙霜) , Lady Lin
 • Liu Xiyuan () as Wei Shuyi , Minglan's mother
 • -------------------------------
 • Wang Herun (王鹤润) as Sheng Hualan (盛华兰), 1st 
 • Wang Renjun (王仁君) as Sheng Changbai (盛长柏) 
 • Shi Shi (施诗) as Sheng Molan (盛墨兰)
 • Zhang Xiaoqian (张晓谦)  as Sheng Changfeng (盛长枫) 
 • Zhang Jianing (张佳宁) as Sheng Rulan (盛如兰)
 • Zhao Liying (赵丽颖) as Sheng Minglan (盛明兰)
 • --------------------------------
 • Ren Wanjing () as Hai Zhaoyun , Changbai's wife
 • Zhang Hanyun (张含韵) as Sheng Shulan (盛淑兰)
 • Han Ye (韩烨) as Dan Ju (丹橘)
 • Ma Ding (马丁) as Zhou Xueniang (周雪娘)
 • Wang Ziwei (王梓薇) as Xiao Tao (小桃)
Gu Family
 • Feng Shaofeng (冯绍峰) as Gu Tingye (顾廷烨)
 • Wang Yinan (王一楠) as Xiao Qinshi (小秦氏) 
 • Gao Zifeng (高子沣) as Gu Tingyu (顾廷煜)
 • Li Hongtao (李洪涛)  as Gu Yankai (顾偃开) , Marquis of Ningyuan
 • Kang Qunzhi (康群智) as Chang Mama (常嬷嬷)
 • Lin Xi (林夕) as Xiao Rongjie (小蓉姐) ,Gu Tingye's daughter with Manniang
 • Zhao Qin (赵秦) as Yu Yanhong (余嫣红) , Gu Tingye's first wife
Others
 • Zhu Yilong (朱一龙) as Qi Heng (齐衡)
 • Li Yixiao (李依晓) as Zhu Maniang (朱曼娘)
 • Liu Yue (刘岳) as He Hongwen (贺弘文)
 • Chen Jin (陈瑾) as Pingning Junzhu (平宁郡主)
 • Deng Sha (邓莎) as Yu Yanran (余嫣然)
 • Wu Xiaoyu (武笑羽) as Zhang Guifen (张桂芬)
 • Li Ruoning (李若宁) as Wei Xingshou (魏行首) 
 • Ye Xuantong (叶轩彤) as Da Rongjie (大蓉姐) 
 • Liu Chutian (刘楚恬) as Xiao Minglan (小明兰)

0 comments:

Post a Comment