Friday, June 15, 2018

Peace In the World, Peace In Chang'an (CCTV , 2018)

Standard
Peace In the World, Peace In Chang'an (天下长安) is a 2018 Chinese television series directed by Lian Yiming (连奕名) , starring Zhang Hanyu (张涵予) ,  Qin Junjie (秦俊杰) , Han Dong (韩栋) , Shu Chang (舒畅) and Yao Xingtong (姚星彤)


Details

 • Drama: Peace in the world, Peace in Chang'an / 天下长安 (CCTV , 2018)
 • Chinese : Tian Xia Chang'an / 天下长安 (CCTV , 2018)
 • Director: Lian Yiming (连奕名)
 • Producer: Deng Xibin (邓细斌)
 • Screenwriter: Dong Zhe (董哲)
 • Genre: period, politics, romance
 • Episodes: 70 (45 minutes) 
 • Filming location : Beijing, Hengdian, Wuxi
 • Broadcast network: CCTV
 • Broadcast period:

Synopsis

The drama begins with the successful rebellion of Li Yuan (Li Xuejian) against the Sui Dynasty, who then goes on to found the Tang Dynasty. He overlooks his son Li Shimin's (Qin Junjie)  military contributions, and creates eldest son Li Jiancheng (Han Dong)  crown prince, leading to an intense rivalry between the brothers. Li Jiancheng's advisor Wei Zheng tried to persuade the crown prince to weaken Li Shimin's powers, though the advice went unheeded. Ultimately the crown prince was killed by Li Shimin at Xuanwu Gate, and the latter ascended the throne as Emperor Taizong. Thirsty to fill the court with well-educated and loyal politicians, he promoted Wei Zheng to the position of Chancellor, and together they created one of the most prosperous eras in Chinese history.

Cast

 • Zhang Hanyu (张涵予) as Wei Zheng (魏征)
 • Qin Junjie (秦俊杰) as Li Shimin (李世民)
 • Li Xuejian (李雪健) as Li Yuan (李渊) 
 • Shu Chang (舒畅) as Empress Zhangsun
 • Han Dong (韩栋) as Li Jiancheng
 • Yao Xingtong (姚星彤) as Li Mulan
 • Zhao Dongze (赵东泽) as Li Yuanji (李元吉) 
 • Zeng Li (曾黎) as Yin Defei (尹德妃) 
 • Yao Yichen (姚奕辰) as Zhangsun Wuji
 • He Zhonghua (何中华) as Fang Xuanling
 • Tian Juncheng (田峻丞) as Du Ruhui (杜如晦) 
 • Du Yuan (杜源) as Pei Ji (裴寂)
 • Wang Jinsong (王劲松) as Xiao Yu (萧瑀)
 • Liu Jiang (刘江) as Gao Shilian (高士廉) 
 • Mu Huaihu (穆怀虎) as Feng Deyi (封德彝) 
 • Lu Xingyu (卢星宇) as Du Yan (杜淹)
 • Lian Yiming (连奕名) as Li Mi (李密)
 • Zhang Shan (张山) as Wang Shichong (王世充) 
 • Li Hongtao (李洪涛) as Dou Jiande (窦建德) 
 • Akber (艾克拜尔·黑血) as Illig Qaghan (颉利可汗) 
 • Yan Jie (言杰) as Xue Renguo (薛仁果) 
 • Zhang Jinan (张继南) as Liu Heita (刘黑闼) 
 • Han Chengyu (韩承羽) as Du Fuwei (杜伏威) 
 • Chen Zhihui (陈之辉) as Li Jing (李靖) 
 • Ma Jinghan (马敬涵) as Xu Shiji (徐世勣) 
 • Wang Bin (王斌) as Li Xiaogong (李孝恭) 
 • Li Ze (李泽) as Hou Junji (侯君集) 
 • Bai Hailong (白海龙) as Qin Shubao (秦叔宝) 
 • Zhang Haoran (张皓然) as Yuchi Jingde (尉迟敬德) 
 • Zhang Boyu (张博宇) as Cheng Yaojin (程咬金) 
 • Feng Li (冯粒) as Luo Shixin (罗士信) 
 • Wang Quanyou (王全有) as Li Shentong (李神通) 
 • Pu Shuo (朴铄) as Li Daozong (李道宗)
 • Dai Gaozheng (代高政) as Duan Zhixuan (段志玄) 
 • Liu Yichen (刘屹宸) as Zhang Liang (张亮) 
 • Xu Haiwei (徐海为) as Chang He (常何) 
 • Wang Yuwei (王宇威) as Li Daoxuan (李道玄) 
 • Liang Jingxian (梁婧娴) as Yang Rui (杨蕤) 
 • Zhang Shaocheng (张绍成) as Yuwen Shiji (宇文士及) 
 • Wu Zujie (吴祖杰) as Chen Shuda (陈叔达) 
 • Wang Zixing (王子行) as Dai Zhou (戴胄) 
 • Cheng Cheng (程诚) as Wei Ting (韦挺) 
 • Chong Yue (崇越) as Li Xiaochang (李孝常) 
 • Cao Yuantai (曹元泰) as Xie Shufang (谢叔方) 
 • Bai Haitao (白海涛) as Wang Bodang (王伯当) 
 • Wei Wei (魏威) as Wang Renze (王仁则)
 • Huang Qian (黄骞) as Fu Gongta (辅公拓) 
 • Wang Weihua (王伟华) as Ling Jing (凌敬) 
 • Ye Si (叶斯) as Tuli Kehan (突利可汗) 
 • Aili Jiangku Erban (艾力江·库尔班) as Ashinasheer (阿史那社尔)
 • Ali Mujiang (阿力木江) as Zhishi Sili (执失思力) 
 • Qin Juanzhe (秦隽哲) as Liu Deyu (刘德裕) 
 • Guo Zhe (郭喆) as Chang'an (长安) 

1 comment:

 1. I visit this blog first time and support by this well-done work. Surprising post keeps up posting such great information. If you get a kick out of the idea and plan to create papers then you can use essay making group for a confidence in very good unity. I truly value your diligent work for bringing this helpful article thank you for sharing this helpful data.I'm working panseva company if you want any information about pan card please contact my website

  ReplyDelete