Wednesday, June 20, 2018

Only Side By Side With You (JSTV , 2018)

Standard
Only Side By Side With You (南方有乔木)  is a 2017 Chinese television series directed by Lin Yan (林妍)  , starring William Chan (陈伟霆) and Bai Baihe (白百何)

Details

 • Drama : Only Side By Side With You / 南方有乔木 (JSTV , 2018) 
 • Chinese : Nan Fang You Qiao Mu
 • Director: Lin Yan (林妍)
 • Screenwriter: Qiao Bingqing (乔冰清), Zhang Min (张敏)
 • Producer: Xu Xiao'ou (徐晓鸥)
 • Novel : Nan Fang You Qiao Mu (南方有乔木)  
 • Author : Xiaohu Ruwei (小狐濡尾)
 • Genre: Metropolitan, romance
 • Episodes: 45
 • Broadcast network: JSTV
 • Broadcast period: March 25 , 2018
 • Air time: 19:30

Synopsis

Nan Qiao has an ugly breakup with cheating fiance Zhou Ran, who then withdraws all his capital from her drone designing business and prevents other potential investors from funding the company. Shi Yue decides to invest in Nan Qiao’s company after discovering that she may be the reason why he went from aspiring soldier to gigolo and nightclub owner. However Shi Yue’s revenge plans fall by the wayside when he develops romantic feelings for Nan Qiao.

Cast

 • William Chan (陈伟霆) as Shi Yue
 • Bai Baihe (白百何) as Nan Qiao
 • Qin Hailu (秦海璐) as An Ning
 • Li Xian (李现) as Chang Jianxiong
 • Bai Bing (白冰) as Wen Di
 • Zhang Yuhao (张宥浩) as He Jie
 • Wang Ruoshan (王若珊) as Ouyang Qi
 • Du Zhiguo (杜志国) as
 • Zheng Xiaoning (郑晓宁)  
 • Wang Weiwei (王维维)
 • Cao Lu (曹璐) as Qie Hao
 • Huang Tianqi (黄天崎)
 • Zhou Yan (周岩) as Qin Shiyu 
 • Zhang Yixin (张艺馨) as Xiao An
 • Zhang Weiwei (张维威) as Q Ge
 • Cai Zilun (蔡子伦) as Tai Ge
 • Zhang Bohao (张博豪) as Liu Qingshan
 • Ma Liang (马亮) as Zhou Ran
 • Huang Yilin (黄一琳) as Xia Jing
 • Tie Zheng (铁政) as Nan Si 
 • Zhao Yihuan (赵奕欢) as Zhouran Nuban
 • Zhang Jing (张晶) as Jiao Guan  
 • Wu Hairuo (吴海若) as Boss Liao
 • Cheng Guodong (成国栋) as Lao Jiang Gong
 • Rong Zishan (荣梓杉)  as Xiao Si
 • Leng Haiming (冷海铭) as  Hou Ye
 • Wang Yongfen (王永峰) as Gongzuo Renyuan
 • Yang Shuhan (杨舒涵)  as
 • Bi Hui (毕慧) as Hong Qunnu
 • He Bin (贺彬) as Xue Shao  
 • Han Miao (韩淼) as Ji Zhe
 • Chen Xuming (陈旭明) as Yuan Lao
 • Liu Yapeng (刘亚鹏) as  Bin Ke

0 comments:

Post a Comment