Tuesday, April 18, 2017

Ugly Girl Hai Ru Hua (Youku , 2017)

Standard

Ugly Girl Hai Ru Hua (囧女翻身之嗨如花) is a 2018 Chinese television series directed by Zhu Ruibin (朱瑞斌) , starring  

Details

 • Drama : Ugly Girl Hai Ru Hua / 囧女翻身之嗨如花 (Youku, 2017)
 • Chinese: Jiong Nu Fan Shen Zhi Hai Ru Hua
 • Director: Cai Cong (蔡聪)
 • Screenwriter: Zi Yu'er (紫鱼儿)
 • Producer: Dou Xia (窦霞)
 • Genre: Comedy, romance
 • Broadcast network: Youku
 • Episodes: 18 (Season 1) , 17 (Season 2)
 • Broadcast period: Apr 18 - May 11 (Season 1) , May 22 - Jun 13 (Season 2)

Synopsis

College freshman Ruhua (Zhu Xudan) doesn't let her new girl on campus status stop her from making money. Instead, she turns freshman orientation into a way to expand her taskmaster business. Her gregarious personality and business savvy enables her to turn crisis into opportunity, no matter it's for school, work, or love.

Cast

 • Zhu Xudan (祝绪丹) as Lu Ruhua
 • Lai Yi (赖艺) as Wen Chu
 • Xu Shendong (徐申东) as Ji Zi Su
 • Songxin Jiayi (宋欣佳怡) as Lu Pu
 • Wang Yuwei (王宇威) as Li Siyu 
 • Guo Wei (郭威) as Fang Luo
 • Lu Jie (卢婕) as Jing Liu
 • Wan Xiang (万翔) as Su Mei
 • Liu Guanlin (刘冠麟) as Wen Fei
 • Shi Yu (施羽)  as Shu Shi 
 • Li Libei (李立北) as Fu Zhuren
 • Hou Juncheng (侯俊丞) as Bei Che
 • Du Suangyu (杜双宇) as Le Lin
 • Huang Meimei (黄湄媚) as Fang Mochen
 • Dou Zhao (都钊) as Yu Bai 
 • Jin Yang (金阳) as Wen Danqing
 • Wang Tongyu (王彤羽) as Tang Mi
 • Lu Zhou (吕洲) as Hui Ling 
 • Wang Yijun (王一珺) as Xiang Man

0 comments:

Post a Comment