Friday, April 28, 2017

In the Name of the People (Hunan TV , 2017)

Standard

In the Name of the People (人民的名义) is a 2017 Chinese TV drama series based on the web novel of the same name by Zhou Meisen (周梅森) . It is noted for its ensemble cast of skilled veteran actors as well as its high quality despite China's strict censorship system.

 Details

 • Drama : In the Name of the People / 人民的名义 (Hunan TV , 2017) 
 • Chinese : Ren Min De Ming Yi
 • Director: Li Lu (李路)
 • Screenwriter: Zhou Meisen (周梅森), Sun Xinyue (孙馨岳)
 • Author :  Zhou Meisen (周梅森)
 • Novel :  Ren Min De Min Yi (人民的名义)
 • Genre: politics, legal, thriller
 • Episodes: 52
 • Broadcast network: Hunan TV
 • Broadcast period: March 28 - April 27 , 2017 
 • Budget : 17.5million USD

Synopsis

In The Name of the People chronicles the internal power struggle of the Chinese Communist Party in the fictional city of Jingzhou, Handong province, featuring stories about Chinese politics that are often talked about but never seen on mainstream television.It is said that the last word in the names of the three key protagonists Yi Xuexi (played by Huang Pinyuan), Sha Ruijin (played by Zhang Fenyi), and Hou Liangping (played by Lu Yi) spells out to be Xi Jinping, the current General Secretary of the Communist Party of China (paramount leader) --- WIKIPEDIA

Cast

 • Lu Yi (陆毅) as Hou Liangping
 • Ke Lan (柯蓝) as Lu Yike
 • Zhang Fengyi (张丰毅) as Sha Ruijin
 • Wu Gang (吴刚) as Li Dakang
 • Xu Yajun (许亚军) as Qi Tongwei
 • Zhang Zhijian (张志坚)  as Gao Yuliang
 • Hu Jing (胡静)  as Gao Xiaoqin
 • Zhang Kaili (张凯丽) as Wu Huifen
 • Gao Yalin (高亚麟) as Liu Xinjian
 • Bai Zhidi (白志迪) as Chen Yanshi
 • Li Jianyi (李建义) as Ji Changming
 • Feng Lei (冯雷) as Zhao Ruilong 
 • Li Guangfu (李光复) as Zheng Xipo
 • Zhao Ziqi (赵子琪) as Zhong Xiao'ai
 • Ding Haifeng (丁海峰) as Zhao Donglai
 • Zhang Xilin (张晞临) as Cai Chenggong
 • Yue Xiuqing (岳秀清) as Ouyang Jing
 • Zhai Wanchen (翟万臣) as Tian Guofu 
 • Xu Wenguang (许文广) as Ding Yizhen
 • Hou Yong 侯勇) as Zhao Dehan
 • Huang Pinyuan (黄品沅) as Yi Xuexi 
 • Wang Liyun (王丽云) as Wang Fuzhen
 • Tao Huimin (陶慧敏) as Liang Lu
 • Xu Guangyu (徐光宇) as Cheng Du
 • Huang Junpeng (黄俊鹏) as Chen Hai
 • Li Wei (李威) as Sun Liancheng **
 • Han Benben (阚犇犇) as Zheng Shengli
 • Tang Wan (唐菀) as Lin Huahua
 • Ji Shuai (纪帅) as Zhou Zheng
 • Li Xinyue (李昕岳) as Zhang Baobao
 • Huang Wei (黄薇) as Chen Qunfang
 • Gao Ying (高英) as Wu Xinyi 
 • Zhao Longhao (赵龙豪) as Xiao Guangyu
 • Shi Dasheng (施大生) as Wang Dalu
 • Bian Tao (卞涛) as Lu Liang
 • He Da (何达) as Wang Guofeng
 • Hou Tianlai (侯天来) as Chen Qingquan
 • Shen Xiaohai (沈晓海) as Wang Jingli  
 • Hao Guang (郝光) as Qin Siyuan
 • Sun Ning (孙宁)  as Zhou Guichun
 • Li Xuesheng (李学政) as Wang Wenge
 • Xu Xiaoke (徐小恪) as Bai Chuzhang
 • Wang Haiping (王海平) as Sun Haiping
 • Teng Aixian (滕爱弦) as Tian Xingzhi 
 • Fang Xiaoli (方晓莉) as Mao Ya
 • Li Fei (李飞) as Liu Sheng
 • Yu Chengqun (于诚群) as Zhang Shuli
 • Shi Qiang (石强) as Wu Chunlin
 • Wang Xi (王晞) as Ma Wenliang
 • He Xinlin (何昕霖) as Liu Shan
 • Ouyang Peilong (欧阳培龙) as Jin Mishu
 • Liu Ruogu (刘若谷) as Hou Haoran
 • Yang Jiahua (杨嘉华) as Xiao Piqiu 
 • Cao Yang (曹杨) as Chang Chenghu
 • Zhang Yidan (张艺丹) as Tang Chenglan
 • Li Lu (李路) as Li Liang
 • Zong Jing (宗晶) as Bi Jingye 
 • Zhao Xiong (赵雄) as He Asan
 • Zhou Haodong (周浩东) as Lin Jianguo  
 • Shi Zhenghan (史政涵) as Zhang Tianfeng (张天峰)
 • Wang Jianbing (王建兵) as You Ruixing

News

 • The first episode, which was also available on online streaming platform Aiqiyi, was viewed over 7.5 million times on that platform (iQIYI)
 • According to one report, some 350 million times across all platforms. (ifeng.com)
 • Anti-corruption crime thriller series “In the Name of People,” adapted from the online fiction of the same name, became the decade’s most popular TV series in China, according to TV ratings reports. (VARIETY) 
 • In The Name of the People chronicles the internal power struggle of the Chinese Communist Party in the fictional city of Jingzhou, Handong province, featuring stories about Chinese politics that are often talked about but never seen on mainstream television.(BBC) 

0 comments:

Post a Comment