Sunday, April 2, 2017

Across the Ocean to See You (Anhui TV , 2017

Standard
Across the Ocean to See You (天下长安) is a 2018 Chinese television series directed by Chen Mingzhang (陈铭章) , starring Zhu Yawen (朱亚文) , Wang Likun (王丽坤) , Huang Bojun (黄柏钧) , Wang Yanlin (王彦霖) and Ye Qing (叶青).

Details

 • Drama : Across the Ocean to See You / 漂洋过海来看你 (Anhui TV , 2017)
 • Chinese : Piao Yang Guo Hai Lai Kan Ni (漂洋过海来看你) 
 • Director: Chen Mingzhang (陈铭章) 
 • Producer: Yao Yao (姚瑶)
 • Screenwriter: Yao Yao (姚瑶)
 • Genre: Drama, Romance
 • Episodes: 44
 • Broadcast network: Anhui TV
 • Broadcast period: Apr 2, 2017 to Apr 21, 2017

Synopsis

When a CEO finds that managing both her new company and recent divorce is getting to be a bit much, she finds unlikely help in the form of an employee she really does not like. Even in corporate politics, love finds a way.

Cast

 • Zhu Yawen (朱亚文) as Zheng Chu (郑楚)
 • Wang Likun (王丽坤) as Su Mang (苏芒)
 • Huang Bojun (黄柏钧) as Tang Ming (唐明)
 • Wang Yanlin (王彦霖) as Su Chang (苏畅)
 • Ye Qing (叶青) as Tang Guoguo (唐果果)
 • Gao Yang (高洋) as Yan Xiaoqiu (严晓秋)
 • Ma Qiuzi (马秋子) as Chen Shanshan (陈姗姗)
 • Irene Wan (温碧霞) as Zheng Meiling (郑美玲)
 • Lian Kai (连凯) as Fei Yi (费奕)
 • Kristy Yang (杨恭如) as Cai Ling (蔡玲)
 • Yuan Wenkang (袁文康) as Krief
 • Xie Shuai (谢帅) as Tony
 • Chang Kuochu (张国柱) as Tang Tai (唐泰)
 • Wu Yufang (吴玉芳) as Tang Mu (唐母)
 • Jie Bing (节冰) as Zheng Fu (郑父)
 • Xu Yulan (徐玉兰) as Zheng Mu (郑母)
 • Fan Chuxia (范春霞) as Chen Mu (陈母) 
 • Zhang Wei (张卫) as Yan Fu (严父)
 • He Bin (贺彬) as Chen Jiamin (陈嘉明)
 • Du Shiwu (杜十五) as Ella
 • Wang Ge (王戈) as Gu Yuan (顾元)
 • Zhao Zichong (赵梓冲) as Xiao Dai (小戴)
 • Li Zixi (李梓溪) as Dong Jiajia (董佳佳)
 • Huang Jing (黄婧) as Ye Lisha (叶丽莎)

0 comments:

Post a Comment