Wednesday, February 1, 2017

Ruyi's Royal Love in the Palace (Dragon TV , 2017)

Standard
Ruyi's Royal Love in the Palace (如懿传)  is an upcoming Chinese television series directed by Wang Jun (汪俊) , starring Zhou Xun and Wallace Huo .

Details

 • Drama: Ruyi's Royal Love in the Palace / 如懿传 (Dragon TV , 2017)
 • Chinese : Ru Yi Zhuan (如懿传)
 • Aka: Inner Palace: Legend of Ruyi (后宫·如懿传)   
 • Producer: Huang Lan (黄澜)
 • Director: Wang Jun (汪俊)
 • Writer: Liu Lianzi (流潋紫)
 • Author : Liu Lianzi (流潋紫)
 • Novel : Hou Gong Ru Yi Zhuan (后宫·如懿传)
 • Episodes: 90 (45 minutes)
 • Broadcast network: Dragon TV
 • Broadcast period: December 17
 • Air time: 19:30 
 • Filming locations : Hengdian 
 • Period Set : Qing dynasty (AD 1644–1911) 

Synopsis

This drama depicts the life of Ulanara Ruyi, the second Empress of the Qianlong Emperor of the Qing Dynasty.

Cast

The Harem
 • Janine Chang (张钧宁) as Hailan
 • Dong Jie (董洁) as Fucha Langhua
 • Tong Yao (童瑶) as Gao Xiyue
 • Xin Zhilei (辛芷蕾) as Jin Yuyan, Consort Shujia
 • Li Chun (李纯) as Wei Yanwan, mother of the future Jiaqing Emperor
 • Hu Ke (胡可) as Su Lvyun
 • Chen Haoyu (陈昊宇) as Yihuan
 • Zeng Yixuan (曾一萱) as Ah Ruo, Lady Rui
 • Li Qin (李沁) as Han Xiangjian
 • Cao Xiwen (曹曦文) as Chen Wanyin
 • Zhang Jianing (张佳宁) as Balin Meiruo
 • He Hongshan (何泓姗) as Bai Ruiji
 • Yu Yang (于洋) as Lu Muping
 • Han Dantong (韩丹彤) as Huang Qiying, Concubine Yi
 • Zhao Ke (赵柯) as Borjigit Eyinzhu, Consort Yu
 • Liu Yupu (刘玉璞) as Bai'ergesi, Concubine Shen
 • Jiang Ruijia (姜瑞佳) as Wang Fuzhi
 • Wang Mian (王冕) as First Class Female Attendant Xi
 • Song Qinglin (宋庆琳) as 1st Class Attendant Lu
 • Zhu Jue (朱珏) as Lady Rui
 • Sun Wenting (孙文婷) as 1st Class Attendant Gong
Royal Family
 • Zhang Fengyi ( 张丰毅) as Aisin Gioro Yongzheng
 • Wu Junmei (邬君梅) as Zhenhuan, royal mother of Hongli.
 • Joan Chen (陈冲) as Yixiu, aunt of Ruyi.
 • Guan Xueying (关雪盈) as Princess Hejing
 • Ding Qiao (丁桥) as Yonghuang
 • Yu Yao (于垚) as Yonglian
 • Cheng Xingyuan (程星源) as Yongzhang
 • An Jie (安杰) as Yongcheng
 • Qu Chuxiao (屈楚萧) as Yongqi , son of Hailan.
 • Zhang Jinze (张津泽) as Yongrong
 • Xu Lingchen (徐凌晨) as Yongqi , son of Ruyi.
 • Xuan Lu (宣璐) as Princess Duanshu
 • Wang Herun (王鹤润) as Princess Roushu 
 • -----------------------------------------------------
 • Ye Kaiwen (叶凯文) as child Yonghuang
 • Wang Jianhe (王柬禾) as teen Yonghuang
 • Liu Zeyu (刘泽宇) as teen Yongzhang
 • Rong Zishan (荣梓杉) as child Yongcheng
 • Hu Xianxu (胡先煦) as teen Yongcheng
 • Wuze Jinxi (武泽锦熙) as child Yongqi, son of Hailan.
 • Bian Cheng (边程) as teen Yongqi , son of Hailan.
 • Chixu Xuanze (池徐轩哲) as child Yongrong
 • Lin Jingzhe (林靖喆) as child Yongqi, son of Ruyi.
 • Ye Shengtong (叶晟彤) as teen Yongqi , son of Ruyi.
Attendants
 • Huang Ming (黄明) as Li Yu, personal eunuch of Hongli.
 • Chen Xiaoyun (陈小纭) as Suoxin, personal maid of Ruyi.
 • Qi Huan (齐欢) as Rongpei, maid of Ruyi.
 • Gong Xiaoxuan (宫晓瑄) as Yuhu, personal maid of Hongli.
 • Guo Hong (郭虹) as Fujia, personal maid of Zhenhuan.
 • Hu Ming (胡明) as Wang Qin, Head Eunuch.
 • Li Qi (李琦) as San Bao, personal eunuch of Ruyi.
 • Jiang Xueming (蒋雪鸣) as Jin Zhong, servant of Qianlong.
 • Xia Nan (夏楠) as Lixin, personal maid of Jin Yuyan.
 • Meng Zhaozhong (孟召重)  as Zhao Jiuxiao, friend of Ling Yunche.
 • Wu Qian (吴倩) as Tian Yunjiao, concubine of Prince Rong, Yongqi
 • Ma Bo (马波) as Zhao Yi Tai, servant of Langhua.
 • Chen Muyi (陈木易) as Wang Chan, eunuch of Wei Yanwan.
 • Liu Zikai (刘子恺) as Qian Shuangxi, maid of Gao Xiyue.
 • Zhang Juju (张举举) as Jin Bao, eunuch of Qianlong.
 • Zhang Yanyan (张棪琰) as Xiuxia, maid of Yixiu.
 • Yu Tong (俞瞳) as Qinli
 • Zhang Yuxi (张予曦) as Shui Linglong
 • Bai Lan (白澜) as Kexin, maid of Su Lvyun.
 • Wang Ziwen (王梓芠) as Ah Bao, maid of Meiruo.
 • Guo Yuanyuan (郭媛媛) as Zhenshu, maid of Jin Yuyan.
 • Min Chunxiao (闵春晓) as Su Lian
 • Kong Qianqian (孔千千) as Mo Xin, maid of Gao Xiyue.
 • Wang Xiaocheng (王小橙) as Lian Xin, maid of Langhua.
 • Wang Chun (王纯) as Chun Chan, maid of Wei Yanwan.
 • Yang Liu (杨柳) as Lan Cui, maid of Wei Yanwan.
Others

0 comments:

Post a Comment