Friday, December 30, 2016

Some Like It Hot (2016 film)

Standard
Some Like It Hot (情圣) is a 2016 Chinese romance-comedy film directed by Song Xiaofei (宋晓飞) and Dong Xu (董旭) , starring Xiao Yang , Yan Ni and Xiao Shenyang .

Profile

 • Movie: Some Like It Hot / 情圣 (2016)
 • Director: Song Xiaofei (宋晓飞) , Dong Xu (董旭)
 • Writer : Yu Miao (于淼) , Li Xiao (李潇)
 • Release Date:December 30, 2016
 • Runtime:  96 minutes
 • Genre : romance, comedy
 • Language: Mandarin
 • Country: China 
 • Filming locations; Guangzhou (China) 

Plot

Ma Lilian (Yan Ni) is  a very successful career woman. Meanwhile, she is a relationship virgin. She has a plan to prove her charisma as a woman. But she deals with romance in a same way as she handles her work. Without any experience, she seeks ways online, to express her feelings. One of her approaches is whipping the man she loved. (Source : CRI)

Cast

 • Xiao Yang (肖央) as Xiao Han
 • Yan Ni (闫妮)  as Ma Lilian , ,  Xiao Han's boss
 • Xiao Shenyang (小沈阳) as Liu Lei ,  Xiao Han's friend
 • Qiao Shan (乔杉) as Tang Huai , ,  Xiao Han's friend
 • Ai Lun (艾伦) as Ai Mu ,  Xiao Han's friend
 • Dai Lele (代乐乐)  as Chen Hong , Xiao Han's wife
 • Chang Yuan (常远) as Xiao Han's colleagues
 • Li Chengmin (李成敏) as Yoyo 
 • Deng Chao (邓超) as Wang Kun  (special , cameo)
 • Che Xiao (车晓) as 
 • Wang Xun (王迅) as 
 • Tian Yu (田雨) as Teacher Pei Xunban  
 • Zhou Xiao’ou (周晓鸥) as cemetery staff
 • Zhao Yingjun (赵英俊) as cemetery staff
 • Yue Xiaojun (岳小军)
 • Xu Dongdong  (徐冬冬)
 • Yang Chengcheng (杨成成) 
 • Zhong Luchun (钟鹿纯) 
 • Cao Hanchao (曹汉超) 

Trailer

0 comments:

Post a Comment