Tuesday, October 18, 2016

Border-Town Prodigal (BTV , 2016)

Standard

Profile

 • Drama : Border-Town Prodigal / 新边城浪子(BTV , 2016)
 • Chinese : Xin Bian Cheng Lang Zi / 新边城浪子(BTV , 2016)
 • Director: Huang Zuquan (黄祖权)
 • Writer: Biancheng Langzi (边城浪子) by Gu Long 
 • Episodes : 50
 • Broadcast Period : July 18 , 2016
 • Broadcast Network : BTV
 • Genre : wuxia
 • Air time : Wednesday to Thursday 22:00
 • Language: Mandarin
 • Country: China
 • Shooting Location : Ningxia, Zhejiang

Synopsis

Stars

 • Zhu Yilong (朱一龙) as Fu Hongxue
 • Zhang Xinyu (张馨予)  as Ma Fangling
 • Zhang Junning (张峻宁) as Lu Xiaojia
 • Chai Biyun (柴碧云) as Cui Nong
 • Zhang Ziyu (张梓豫) as Childhood Cui Nong
 • Vincent Jiao (焦恩俊)  as Xiao Bieli
 • Qiu Xinshi (邱心志)  as Ma Kongqun
 • Yu Qingbin (于青斌) as Ye Kai
 • Gong Mi (贡米) as Ding Lingling
 • Yang Jingru (杨净如) as Shen Sanniang
 • Wang Yitong (王艺曈) as Hua Baifeng
 • Shi Lingfei (史凌菲) as Ding Baiyun
 • Zhang Tianyang (张天阳)  as Bai Tianyu
 • Li Yuan (黎源) as Gongsun Duan
 • Xiao Haoran (萧浩冉) as Ding Yunhe
 • Xiu Qing (修庆)  as Li Xunhuan
 • Wang Chaowei (王超伟) as Yuan Qingfeng
 • Ning Xianzhou (宁显周) as Ding Lingzhong
 • Song Wenzuo (宋文作) as Ding Xuanzhi
 • Shao Yong (绍雍) as Feng Mantian

Ratings

Awards

Timelines

Photos

 

0 comments:

Post a Comment