Wednesday, September 28, 2016

Braveness of Ming (Drama , 2016)

StandardProfile

 • Drama : Braveness of Ming / 锦衣夜行 (Drama , 2016) 
 • Drama : Silk Night / 锦衣夜行 (Drama , 2016) 
 • Chinese : Jin Yi Ye Xing / 锦衣夜行 (Drama , 2016)
 • Director: Zhong Shujia (钟澍佳) , Liang Shengquan (梁胜权) , Huang Junwen (黄俊文)
 • Writer: Bai Yicong (白一骢)
 • Episodes : 60
 • Broadcast Period : July 18 , 2016
 • Broadcast Network : BTV
 • Genre : fantasy , ancient-costume , time travel
 • Air time :
 • Language: Mandarin
 • Country: China

Synopsis

The drama will be adapted from a popular  Chinese novel series of the same name by writer Yue Guan, involving a leading man Xia Xun (Zhang Han) who time-travels to the early Ming dynasty and assists Emperor Yongle (Zhu Di) in expanding and strengthening his dynasty empire.

Stars

 • Zhang Han (张翰) as Xia Xun
 • Huang Tianqi (黄天崎) as childhood Xia Xun
 • Park Min-yeong (박민영) as Xie Yufei
 • Wen Qi (文淇) as childhood Xie Yufei
 • Xu Zhengxi (徐正曦) as Ximen Jing
 • Wei Qianxiang (魏千翔) as Ji Gang
 • Guo Ziqian (郭子千)  as Peng Ziqi
 • Song Yanfei (宋妍霏) as Xu Minger
 • Liu Changde (刘长德) as Luo Kedi
 • Hao Zejia (郝泽嘉) as Bai Yixia
 • Huang Zixi (黄梓熙) as Su Ying
 • Howie Huang (黄文豪)  as Zhu Yuanzhang
 • Maggie Siu (邵美琪)  as Empress Xu
 • Chen Hao (陈昊) as Zhu Di
 • Wu Qian (吴倩) as Tang Sai Er
 • Li Yaojing (李耀景) as Peng Xi Hui
 • Qu Zheming (曲哲明) as Zhu Gaoxu
 • Zhang He (张赫) as Zhu Yunwen
 • Wang Guan (王冠) as Zhang Shisan
 • Xu Yajun (徐亚珺) as Zi He
 • Wang Xiuzhu (王秀竹) as Xiao Ying
 • Zhang Xueying (张雪迎) as Sun Miaoge

Ratings

Awards

Timelines

Photos

0 comments:

Post a Comment