Saturday, January 16, 2016

The Legend of Zu (Anhui TV , 2016)

Standard

The Legend of Zu (蜀山战纪之剑侠传奇)  is a 2016 Chinese wuxia television drama directed by Huang Weijie (黄伟杰), Liang Guo Guan (梁国冠) and Su Fei (苏飞)

Profile

 • Drama :The Legend of Zu / 蜀山战纪之剑侠传奇 (iQiyi , 2016)
 • Chinese : Shu Shan Zhan Ji Zhi Jian Xia Chuan Qi / 蜀山战纪之剑侠传奇 (iQiyi , 2016)
 • Director: Huang Weijie (黄伟杰), Liang Guo Guan (梁国冠) and Su Fei (苏飞)
 • Producer : Nicky Wu , Liu Shishi, Liu Xiaofeng (刘小枫), Gong Yu (龚宇).
 • Writer: Ma Yan (马焱), Li Jingling (林俐颖), Jiang Lai (江莱), Ling Liying (林俐颖)
 • Based on novel :
 • Episodes : 56
 • Broadcast Period : (January 16, 2016) - (February 14, 2016)
 • Broadcast Network :iQIYi , Anhui TV , Jiangxi TV , JSTV
 • Genre : wuxia , ancient-costume
 • Duration : 45 minutes (episode)
 • Language: Mandarin
 • Country: China

Synopsis

Cast

 • Zhao Liying (赵丽颖)  ‎as Yu Wuxin
 • William Chan (陈伟霆) as Ding Yin
 • Nicky Wu (吳奇隆) ‎ as Luo Pao / Shangguan Jingwo
 • Janice Man (文咏珊) as Zhou Qingyun
 • Li Jinrong (李进荣) as Zhuge Yuwo
 • Han Yuqin (韩雨芹) as Su Yin
 • Ye Zuxin (叶祖新) as Zhang Xianbing
 • Gao Weiguang (高伟光) as Dan Chenzi
 • Liu Sitong (刘思彤) as Zhuge Ziying
 • Jia Xiaochen (贾晓晨) as Tu Mei
 • Wu Huaxin (吴华新) as Jiu Du Shenju
 • Wang Xichao (汪汐潮) as Wu Gui Tianwang
 • Louis Fan (樊少皇)   as Gongsun Wuwo
 • Zhang Tianlin (張天霖)  as Tu Ba
 • Yu Yue (余玥) as Tu Meng
 • Wei Chunguang (魏春光) as Monk Miao Yi
 • Cui Zhong (崔钟) as Bai Cao Xianren
 • Wu Li (武莉) as Xiao Ru Zhenren
 • Wang Xiuqiang (王绣强) as Baimei Zhenren
 • Zong Fengyan (宗峰岩)  as Taiqing Zhenren
 • Yang Shihan (楊世瀚) as Xiao Wu

Ratings

Awards

Timelines

Photos

 

0 comments:

Post a Comment