Thursday, December 31, 2015

Epiphyllum Dream (BTV , 2016)

Standard
 
Epiphyllum Dream (昙花梦)  is a 2015 Chinese television series directed by Ceng Xiaoxin (曾晓欣) , starring Qiao Zhenyu , Ady An and Guo Xiaoting

Details

 • Drama :  Epiphyllum Dream / 昙花梦 (BTV , 2015)
 • Chinese : Tan Hua Meng / 昙花梦 
 • Original writing (novel): Tan Meng Hua (昙花梦) by Chen Juan 陈娟
 • Producer: Zhou Wei Cheng 周伟成, He Ji Chang 何继昌
 • Director: Ceng Xiaoxin (曾晓欣)
 • Screenwriter: Yang Jun (杨骏)
 • Genre: Period, mystery
 • Episodes: 43
 • Broadcast network: BTV Movies Channel (北京影视频道)
 • Broadcast period: (December 31 , 2015)

Synopsis

Cast

 • Qiao Zhenyu (乔振宇) as Cheng Cihang
 • Ady An  (安以轩) as Ouyang Qian
 • Wu Gang (巫刚) as Mo Caishi
 • Guo Xiaoting (郭晓婷) as Huo Xue'er
 • Ma Lun (马仑)  as Liu A Chang
 • Wang Wei (王伟) as Li Lilan
 • Wang Pingyi (王品一) as Yan Daqing
 • Qu Gang (屈刚) as Huo Ran
 • Zhou Xiang (周翔) as Liu Zhenliang
 • Si Yuan (司源) as Guao Tianping
 • Ren Dawei (任大为) as Zhong Tian
 • Mai Ke (麦克) as Hodgins
 • Zhu Yaying (朱亚英) as Mrs. Ma
 • Zhang Tianlin (張天霖) as Fang Jie
 • Wu Yufang (吴玉芳) as Mrs. Mo
 • Qiao Lisheng (乔立生) as Qi Chengzu
 • Furou Meiqi (付柔美琦)  as Qi Yufang
 • Qi Bo Bo (乔波波) as Xiao Ye
 • Sun Yi (孙怡) as Ma Fuguan
 • Tian Yupeng (田宇鹏)  as Chen Rujun
0 comments:

Post a Comment