Sunday, November 29, 2015

The Legend of Qin (Hunan TV , 2015)

Standard
The Legend of Qin (秦时明月)  is a 2015 Chinese television series directed by Lee Kwok-Lap , starring Jiang Jinfu , Hu Bingqing and Qin Junjie .

Profile

 • Drama : The Legend of Qin / 秦时明月 (Hunan TV , 2015)
 • Chinese : Qin Shi Ming Yue / 秦时明月 (Hunan TV , 2015)
 • Director: Lee Kwok-Lap
 • Producer: Karen Tsoi
 • Writer:
 • Episodes : 54
 • Broadcast Period : (November 29 , 2015)
 • Broadcast Network : Dragon TV , Jiangsu TV
 • Genre : wuxia , ancient-costume
 • Duration : 42 minutes (episode)
 • Language: Mandarin
 • Country: China

Synopsis

Cast

 • Jiang Jinfu (蒋劲夫)  as Jing Tianming 
 • Hu Bingqing (胡冰卿) as Gao Yue 
 • Qin Junjie (秦俊杰)  as Xiang Shaoyu 
 • --------------------------------------------- Mohists
 • Canti Lau (刘锡明) as Mohist Leader
 • Michelle Chen (陈妍希) as Duanmu Rong
 • Geng Le (耿乐) as Jing Ke
 • Wang Chunyuan (王春元)  as Ban Dashi
 • Wang Yanlin (王彦霖) as Dong Guozhi
 • Zuo Jinzhu (左金珠) as Fan Kuai
 • Ding Yuchen as Zhang Liang
 • Su Mao (苏茂)  as Six-Fingered Black Mask
 • -----------------------------------------------7 Killing Sects
 • Lu Yi (陆毅) as Ge Nie
 • Sun Yizhou (孙艺洲)  as Wei Zhuang
 • Gong Fangmin (公方敏)  as Yan Chunjun
 • Sui Yongliang (隋咏良)  as Gao Jian Li
 • Gong Beibi (龚蓓苾) as Xue Nu
 • ------------------------------------------------Quicksand
 • Gina Jin (金晨) ‎as Chi Lian 
 • Qu Zheming (曲哲明) as Bai Fenghuang
 • Song Xin Jiayi as Gu Niang
 • Guo Xuwei as Black Jade Unicorn/Moyu Qilin
 • ----------------------------------------Yin-Yang School
 • Zhang Lei (张雷) as Zhao Gao / Dong Huang Tai Yi
 • Song Ning (宋宁) as Da Si Ming
 • Zhu Hong as Bi Hua/Su Ying/Moon Goddess
 • You Jingru (尤靖茹) as Shao Si Ming
 • --------------------------------- The Palace
 • Xiao Rongsheng (肖荣生) as Qin Shi Huang
 • Zhang Xiang (张翔) as Prince Fu Su
 • Wu Lei (吴磊) ‎as Zi Ying
 • Zhang Meng (张檬) as Tian Ming's mother
 • Yu Zikuan (于子宽) as Li Si
 • Yao Yiqi (姚一奇) as Prince Hu Hai
 •  ------------------------------------Misc
 • Deng Limin (邓立民) as General Xiang Liang
 • Yu Bo (于波) as Liu Bang
 • Wang Xiuze (王修泽) as Prince of Yan
 • Xiao Bing (萧兵) as Gongshu Chou
 • Yang Guang as Yun Zhongjun
 • Zhang Shan (张山) as Xiang Bo
 • Qiang Yu (强宇) as Xiang Zhuang (3)
 • Hao Zongjun (郝宗君) as Yan Le
 • Chen Xuewei (沈雪炜) as Sima Xin
 • Chang Jin (常晋) as Cao Wu Shang
 • Li Cen (李岑) as Song Yi
 • Li Yufu (李昱孚) as Zhang Han
 • Zhang Wenjun (张文俊) as Meng Tian
 • Han Zhenhua (韩振华) as Fan Zeng (2)
 • ---------------------------------------------- -
 • Wuze Jinxi (武泽锦熙) as child Jing Tianming  
 • Liu Chutian (刘楚恬)  as child Gao Yue
 • Li Qianli (李乾立) as younger Xiang Yu 
 • Zhu Yushuo (朱俞硕) as child Chi Lian 

Ratings

Awards

Timelines

Photos

 

0 comments:

Post a Comment