Monday, November 30, 2015

The Legend of Mi Yue (Beijing TV , 2015)

Standard

The Legend of Mi Yue (다시, 첫사랑)  is a 2015 Chinese television series directed by Zheng Xiaolong (郑晓龙) , starring Betty Sun Li (孙俪)

Profile

 • Drama : The Legend of Mi Yue / 芈月传 (Beijing TV , 2015)
 • Chinese : Mi Yue Zhuan / 芈月传 (Beijing TV , 2015)
 • Director: Zheng Xiaolong (郑晓龙)
 • Producer : Cao Ping (曹平)
 • Writer:  Jiang Shengnan (姜胜男), Wang Xiaoping (王小平)
 • Based on :  Mi Yue Zhuan (芈月传) - Jiang Shengnan (姜胜男)
 • Episodes : 80
 • Broadcast Period : (November 30 , 2015) - (January 09 , 2016)
 • Broadcast Network : Beijing TV, Dragon TV
 • Genre : politics, romance , ancient-costume
 • Duration : 45 minutes (episode)
 • Language: Mandarin
 • Country: China
 • Opening theme song: Full Moon (满月) -  Chen Sisi (陈思思)
 • Ending theme song: Yi Ren Ru Meng (伊人如梦) -  Huo Zun (霍尊)

Synopsis

Cast

 • Betty Sun Li (孙俪) as Mi Bazi / Mi Yue, later Empress Xuan
  • Liu Tao (刘涛) as Mi Shu
  • ---------------------------------
  • Ma Su (马苏) as Wei Yan
  • Alex Fong (方力申) as Ying Si
  • Xu Baihui (徐百卉) as Concubine Meng Zhao
  • Gong Zheng as Yong Rui
  • Jiang Xin (蒋欣) as Concubine Ju
  • Zhang Junhan (张钧涵) as Wei Ran
  • Lan Xi (斓曦) as Fan Zhang Shi
  • Sun Qian (孙茜) as Concubine Xiang
  • Mao Junjie (毛俊杰)  as Meng Ying
  • Yin Xu (殷旭) as Wei Liang Ren
  • Shi Jingming (施京明) as Shang Yang
  • Zhu Yilong (朱一龙)  as Ying Ji
  • He Dujuan (何杜娟) as Concubine Wei
  • Liu Yi Hong (刘奕宏) as Concubine Jing
  • Cai Wenyan (蔡雯艳) as Madame Ying
  • Li Junfeng (李君峰) as General Sima Cuo
  • Chi Jia (迟佳) as Ying Hua
  • --------------------------------------------
  • Huang Xuan (黄轩)    as Huang Xie
  • Xu Cuicui (徐翠翠) as Mi Qian
  • Zu Feng (祖峰) as Qu Yuan
  • Zhao Wenxuan as King Wei of Chu
  • Jiang Hongbo (姜宏波) as Queen Wei of Chu
  • Zhang Xiaoheng (张潇恒) as Su Tai
  • Ceng Hongchang (曾虹畅) as Bai Qi
  • Cao Zheng (曹征) as King Huai of Chu
  • Liu Ziming (刘紫鸣) as young Sir Feng
  • Sun Yi (孙怡) as Mi Yao
  • Liu Yijun (刘奕君) as Tang Mei
  • Jiang Feng (姜峰) as Jin Shang
  • Zhang Yujian (张雨剑) as Tang Le
  •  ---------------------------------------
  • Zhao Lixin (赵立新) as Zhang Yi
  • Cao Weiyu (曹卫宇) as Gongsun Yan
  • Yang Kun (杨昆) as Granny Wu
  • Ren Han (任晗) as Lv Luo
  • Yuan Zhibo (袁志博) as Zheng Xiu
  • Yang Kaichun (杨凯淳) as Aunty Zhen
  • Da La (塔拉) as Ji Yan
  • Zheng Yecheng (郑业成) as Song Yu
  • Gao Yunxiang (高云翔) as Di Li / Yi Qu Wang
  • Song Jialun (宋佳伦) as Chu Li Ji
  • -------------------------------------------
  • Chai Wei (柴蔚) as Mi Yue (12-13 years old)
  • Li Jing'er as Mi Yue (7-8 years old)
  • Liu Chutian (刘楚恬)  as Mi Yue (4-5 years old)


   Awards

   Timelines

   Photos   0 comments:

   Post a Comment