Monday, September 7, 2015

The Journey of Flower (Hunan TV , 2015)

Standard
The Journey of Flower (花千骨)  is a 2015 Chinese television series directed by  Lin Yufen (林玉芬), Gao Linbao (高林豹) and  Liang Shengquan (梁胜权) , starring Wallace Huo and Zhao Liying. 

Details

 • Drama : The Journey of Flower / 花千骨 (Hunan TV , 2015) 
 • Chinese : Hua Qian Gu
 • Producer: Tang Lijun (唐丽君)
 • Director: Lin Yufen (林玉芬), Gao Linbao (高林豹), Liang Shengquan (梁胜权)
 • Screenwriter: Rao Jun (饶俊), Fresh Guoguo (Fresh果果)
 • Genre: Romance, Fantasy, Wuxia
 • Episodes: 54
 • Broadcast network: Hunan TV
 • Broadcast period: (Jun-09) - (Sep 07 , 2015)
 • Op theme : Xin Zhi Huo (心之火) by F.I.R featuring Peng Jiahui (彭佳慧)
 • End theme: Bu Ke Shuo (不可說) - Wallace Huo (霍建华) and Zhao Liying (赵丽颖)
 • Related TV series: The Journey of Flower 2 / 花千骨2015 (iQIYi , 2015)

Synopsis

Cast

 • Wallace Huo (霍建华) as Bai Zihua / Mo Bing
 • Zhao Liying (赵丽颖) as Hua Qiangu 
 • Jiang Xin (蒋欣) as Xia Zixun 
 • Zhang Danfeng (张丹峰) as Dongfang Yuqing 
 • Ma Ke (马可) as Sha Qianmo
 • Ruan Weijing (阮伟旌) as Dan Chunqiu 
 • Jiang Yiming (蒋一铭) as Mo Yan 
 • Miao Chi (苗驰) as Sheng Xiaomo 
 • Li Chun (李纯) as Ni Mantian 
 • Dong Chunhui (董春辉) as Luo Shiyi 
 • Jiang Mingyang (江明洋) as Shuo Feng 
 • Jiang Yan (姜妍) as Shuo Feng
 • Liu Bo (刘波) as Qian Zhang 
 • Bao Tianqi (鲍天琦) as Qing Shui 
 • An Yuexi (安悦溪) as Tang Bao 
 • Xu Haiqiao (徐海乔) as Meng Xuanlang 
 • Kang Lei (康磊) as Meng Xuancong 
 • Gao Jiang (高江) as Yun Yi 
 • Zhao Chulun (赵楚仑) as Wen Fengyu 
 • Gao Hai (高海) as Yun Yin 
 • Gong Zhengnan (宫正楠) as Zhu Ran 
 • Li Cheng (李珵) as Lu Qiao 
 • Xing Haiqing (邢瀚卿) as Yin Hongyuan 
 • Shi Jintao (石剑涛) as Luo Hedong
 • Lu Ziyi (陆子艺) as You Ruo 
 • Zheng Yecheng (郑业成) as Na Moyue 
 • Lu Jiyi (陆纪依) as Wu Qingluo 
 • Li Xing (李星) as Yun Duan 
 • Du Zheyu (杜哲宇) as Yin Shangpiao 
 • Jiao Bo (焦博) as Hu Qingqiu 
 • Fu Wei (傅巍) as Jiao Zhun 
 • Du Mengzhu (杜孟竹) as Qi Huan 
 • Liu Hanyang (刘瀚阳) as Li Meng 
 • Na Jiawei (那家威) as Lie Xingyun 
 • Li Jinzhe (李金哲) as Fei Yan 
 • Sun Gelu (孫歌璐) as Yun Ya 
 • Shen Yu (沈雨) as Mei Er
 • Li Shanyu (李善玉) as Bo Ruohua 
 • Yang Anqi (杨安琪) as Weixi 
 • Lu Qian (李茜) as Liu Xia 
 • Shen Xuewei (沈雪炜) as Jinquan 
 • Dan Ni (丹尼) as Qing Feng 
 • Li Yizheng (林以政) as Qing Yang
 • Wang Yahua (王亚华) as Yan Tingsha 
 • Cui Xiaotian (崔小天) as Yun Shu 
 • Zhang Chong (张冲) as Man Renjia 
 • Zhao Haifeng (赵海峰) as Man Renyi 
 • Zhang Hengyu (张恒宇) as Fei Ye 
 • Liu Wenfeng (柳纹风) as Sun Chao 
 • Zhong Ming (钟鸣) as Shou Wei 
 • Xing Qiqi (邢绮琪) as Guo Shi 
 • Wang Xiri (王昔日) as Yang Chaowei 
 • Ah Niu (阿牛) as Zhang Yang 
 • Zheng Liuzhi (郑刘智) as Yao Mojia 
 • Ji Guangsheng (姬广胜) as Yao Moyi 
 • Zhang Yahan (张雅涵) as A Niu Nu'er 
 • Yang Shuo (杨烁)  as Tanfan Shangxian 
 • Wang Xiuze (王修泽) as Kuang Yetian 
 • Qian Yongchen (钱泳辰) as Dong Hua Shangxian
 • Zeng Hongchang (曾虹畅) as Wugou Shangxian 
 • Zhang Zhengyan (张正言) as Huo Xi
 • Hou Yaohua (侯耀华) as Tao Weng
 • Shen Baoping (沈保平)  as Yan Dao 
 • Zhang Shuangli (张双利) as Qingxu Daochang 
 • Li Qi (李琦) as Huangdi 
 • Wang Jiusheng (王九胜) as Hua Fu 
 • Li Ke (李可) as Bi Zhiyan 
 • Guo Lei (郭磊) as Guo Zhou 
 • Chen Yuanqiu (陈缘秋) as He Huanhuan 
 • Du Weimei (杜维美) as Zhang Jing
 • Liu Shanshan (刘杉杉) as Wang Lei 

0 comments:

Post a Comment