Sunday, September 13, 2015

Song in the Clouds (Hunan TV , 2015)

Standard
Song in the Clouds (大汉情缘之云中歌)  is a 2015 Chinese television series directed by Hu Yijuan (胡意涓) , Hu Mingkai (胡明凯) , Cai Jingsheng (蔡晶盛) , starring Angela Baby and Du Chun. Love Yunge from the Desert, a sequel to Sound of Desert, is the highly anticipated drama makes Angelababy’s TV debut.


Details

 • Drama : Song in the Clouds / 大汉情缘之云中歌 (Hunan TV , 2015)
 • Chinese : Da Han Qing Yuan Zhi Yun Zhong Ge
 • English title: Love Yun Ge from the Desert , Yun Zhong Ge,Song in the Desert
 • Based on novel : Yun Zhong Ge (云中歌)
 • Screenwriter: Shen Zhining (沈芷凝),Tong Hua (桐华) (novel)
 • Producer: Yu Zheng (于正)
 • Directors: Hu Yijuan (胡意涓) , Hu Mingkai (胡明凯) , Cai Jingsheng (蔡晶盛)
 • Genre: Period drama, romance
 • Episodes: 45
 • Air Time: Sun & Mon 22:00
 • Broadcast network: Hunan TV
 • Broadcast period: (Sep 13 , 2015)
 • Opening Theme song: The Sky Outside by Lu Yi (陆毅) and Chen Xiao (陈晓)
 • Ending Theme song: Green Skirt by Angelababy (楊穎)
 • Insert song: Silk by Li Yuchun (李宇春) 

Synopsis

Yung Ge, a girl from the desert, first fell in love with Prince Liu Fu Ling, whom she had rescued from the burning sands as a child. Yun Ge and Fu Ling promised to meet again in Chang’an after ten years. However, she mistook Liu Bing Yi for Liu fu Ling. Devastated at seeing a beautiful woman by Bing Yi’s side, Yun Ge hide her love.

In the wake of her heartbreak, Yun Ge fell for the faithful Meng Jue, who was always by her side. However, their relationship ended when Yun Ge misunderstood that he was trying to take advantage of her. She then reunited with the real Liu Fu Ling, who still held true to their childhood promise. 

Cast

 • Angelababy (楊穎) as Yun Ge
 • Du Chun (杜淳) as Meng Jue
 • Lu Yi (陆毅) as Liu Fuling
 • Chen Xiao (陈晓) as Liu Bing / Liu Xun 
 • Yang Rong (杨蓉) as Huo Chengjun 
 • Su Qing (苏青) as Xu Pingjun 
 • Kou Zhenhai (寇振海) as Huo Guang 
 • Bao Bei’er (包贝尔 ) as Liu He 
 • Liu Guanxiang (刘冠翔) as Yu An 
 • Hu Bing (胡兵) as Han Wudi 
 • Fann Wong (范文芳) as Wu Lei 
 • Bai Shan (白珊) as Zhao Jieyu 
 • Zong Fengyan (宗峰岩) as Yun Fu 
 • Cheng Lisha (程莉莎) as Xin Cheng 
 • Zhao Liying (赵丽颖) as Bai He 
 • Shen Baoping (沈保平)  as Shangguan Jie
 • Mao Xiaotong (毛晓彤)  as Shangguan Xiaomei 
 • Zhang Yameng (张雅萌) as Huo Xian 
 • Zhang Xueying (张雪迎) as Mocha 
 • Zhang Tianyang (张天阳) as Fu Yu 
 • Wang Haoran (王浩燃) as Hong Yi 
 • Zhang Zhehan (张哲瀚)  as Liu Xu 
 • Miao Luoyi (苗洛依) as Xu Xiangfan 
 • Han Qingzi (阚清子) as Huo Lian'er 
 • Rong Yaozhong (肜耀忠) as Huo Yu 
 • Jiang Xiaochong (姜晓冲) as Huo Yun 
 • Zhao Siwen (赵思文) as Yi Yue 
 • Li Yixuan (黎一萱) as Zhang Gongzhu 
 • Zhou Fang (周放) as Ding Wairen 
 • Wang Wanzhong (王婉中) as Xiao Su 
 • Huang Yonggang (黄永刚) as Jiang Chong 
 • Qu Gaowei (曲高位) as Shangguan An 
 • Li Yan (李艳) as Meng Furen 
 • Dong Hui (董慧) as Chen Er
 • Wang Ruoyi (王若伊) as Si Yue 
 • Luo Xuan (罗璇) as Er Yue 
 • Guo Wen (郭文) as Liu Yue 
 • Xia Yang (夏阳) as A Zi 
 • Wang Yifei (王翊菲)  as Hu Er
 • Chen Muyi (陈木易) as Qi Xi 
 • Zhu Rongrong (朱荣荣) as Zhang Taiyi 
 • Gong Fangmin (公方敏) as Hou Laotou 
 • Ding Liuyan (丁柳雁) as Lan Er
 • Cheng Yanqiu (程砚秋) as A Zhu 
 • Xing Qiqi (邢琪琦)  as Liu Dan 
 • Cao Xinyue (曹馨月) as Meiyan Nuren 
 • Cao Yu (曹禹) as Lu Feng 
 • Ji Qin (季勤) as Lao Nainai 
 • Ao Xiang (敖翔) as Yun Yi 
 • Guo Wei (郭伟) as Zhao Chongguo
 • Luo Wenbo (骆文博) as Xiao Cui
 • Wang Shengli (万胜利) as Tian Qianqiu
 • Wu Chenghe (吾晟赫) as Ba Ping
 • Sun Ao (孙骜) as Yue Sheng 
 • Bai Hailong (白海龙) as Zhao Ponu
 • Yang Long (杨珑) as He Xiaoqi 
 • Quni Ciren (曲尼次仁) as Princess Aliya 
 • Wu Lipeng (邬立朋) as Liu Ju 
 • Dai Chong (戴冲) as Taiyi 
 • Wang Ruixzi (王瑞子) as  Wei Zhi
 • Jiang Yiyi (蒋依依) as young Yunge
 • Qiu Muyuan (裘慕远) as young Mengjue
 • Fang Yaozhiyi (方姚子镱)  as Xiaoliu Fuling

0 comments:

Post a Comment