Tuesday, July 7, 2015

The Whirlwind Girl (Hunan TV , 2015)

Standard
The Whirlwind Girl (旋风少女)  is a 2015 Chinese television series directed by Cheng Zhichao (成志超)


Details

 • Drama: The Whirlwind Girl / 旋风少女 (Hunan TV , 2015)
 • Chinese : Xuan Feng Shao Nu
 • Also know as: The Whirlwind Girl
 • Director : Cheng Zhichao (成志超)
 • Writer : Ming Xiaoxi (明晓溪) (novel) , Zhu Ming (祝明) 
 • Based on novel Genre:  Xuan Feng Shao Nu (旋风少女) 
 • Genre :  wuxia , romance
 • Episodes: 32
 • Broadcast network: Hunan TV
 • Broadcast period: (July 07 , 2015)
 • Related TV shows: Tornado Girl / 旋风少女第二季 (Hunan TV , 2016) 
 • Filming locations : Changsha (China) , Seoul (South Korea)

Synopsis

Cast

 • Hu Bingqing (胡冰卿) as Qi Baicao
 • Yang Yang (杨洋)  as Ruo Bai
 • Chen Xiang (陈翔) as Fang Tinghao
 • Bai Jingting (白敬亭) as Yu Chuyuan
 • Wu Lei (吴磊)as Hu Yi Feng
 • Zhao Yuanyuan (赵圆瑗) as Fang Tingyi
 • Tan Songyun (谭松韵) as Fan Xiaoying
 • Vincent Jiao (焦恩俊) as Qu Xiangnan
 • Yu Ting'er (雨婷儿)  as Qu Guangya
 • Shi Xiaoqun (石筱群)  as Chen Ning 
 • Huang Xiaolin (黄筱琳)  as Mei Ling
 • Ma Chengcheng (马程程)  as Lin Feng
 • Yu Haoyang (余浩洋) as Wu Xiuqin
 • Li Ze (李泽) as Wu Xiuda
 • Jiang Yiyi (蒋依依) as Kim Min-joo / Jin Minzhu
 • Zhang Xueying (张雪迎) as Lee Eun-soo / Li En Xiu
 • ---------------------------------------------------
 • Wang Yuying (王誉颖) as childhood Bai Cao
 • Lin Xihao (林熙皓) as childhood Ruo Bai
 • Sheng Zihang (盛梓航) as childhood Ting Hao
 • Xiong Jinguu (熊竞宇) as childhood Chu Yuan
 • Feng Wanyi (冯婉怡) as childhood Guang Ya
 • ------------------------------------------------------
 • Zhang Taixun (张泰勋) as Min Shenghao 
 • Yang Tailang (杨太郎) as Shen Bo 
 • Qie Lutong (郄路通) as Song Pingping 
 • Li Ji (李季) as Yin Yin 
 • Gao Guangze (高广泽)  as Yang Rui 
 • Li Qiang (李强) as Yu Guanzhang 
 • Feng Peng (冯鹏) as Zheng Yuanhai 
 • Sun Lishi (孙立石) as Jin Yishan 
 • Yang Xiaodan (杨晓丹) as young Ying Ma 
 • Fu Jia (傅迦)  as young Ying Ba 
 • Wang Deshun (王德顺) as Wan Guanzhu 
 • Li Jiacheng (李家成) as Min Zai 
 • Feng Mingjing (冯茗惊) as Pu Dongyuan 
 • Li Haohan (李昊翰) as Li Yunyue 
 • Li Hui (李慧) as Wan Lei 
 • Xu Yiwen (徐薏雯) as Ruobai mom 
 • Kuang Xinli (匡新立) as Fang Jian 

Pictures

0 comments:

Post a Comment