Tuesday, July 28, 2015

The Four Horsemen (iQIYi , 2015)

Standard
The Four Horsemen (涩世纪传说)  is a 2015 Chinese television series directed by  Zhang Zeshu (張哲書) and Chen Youzong (陳佑宗) , starring Hwang In-deok and Chen Yi.

Details

 • Drama : The Four Horsemen / 涩世纪传说 (iQIYi , 2015) 
 • Traditional  : Se Shieh Chi Chuen Chuo (澀世紀傳說)
 • Simplified : Se Shi Ji Chuan Shuo (涩世纪传说)
 • Director: Zhang Zeshu (張哲書), Chen Youzong (陳佑宗)
 • Screenwriter: Xie Zhiwen (謝志文), Li Ruijie (李睿杰) , Yu Jia (于佳)(novel)
 • Based on (novel): Se Shi Ji Chuan Shuo (澀世紀傳說) 
 • Producer: Xing Zhiyu (辛誌諭)
 • Genre: school, fantasy, mystery
 • Episodes: 48
 • Broadcast network: iQIYi
 • Broadcast period: (Jul 28) - (Aug 28 , 2015)
 • Air time: Mon-Fri 20:00 
 • Opening theme song: You Qing Chuan Shuo (友情傳說) by Chen Yi (陳奕), Shen Jianhong (沈建宏)
 • Ending theme song: Ai Ta (愛她) by Chen Yi (陳奕), Shen Jianhong (沈建宏)

Cast

 • Hwang In Deok (황인덕) as Zuo Yuanzhi
 • Chen Yi (陳奕) as Du Tianya
 • Shen Jianhong (沈建宏) as Zhan Ye 
 • Yu Jin (余晋) as Yuwen Siren 
 • Mini Tsai (蔡黄汝) as Xing Zhi Wu 
 • Guo Sichen (郭思辰) as Ke Ke 
 • Luo Zhenhuan (羅震環) as Gong Zhu 
 • Lu Fanyu (盧芃宇) as Che Shen
 • Qiu Muhan (邱木翰) as Mei Renli 
 • Melanie Li (李京恬) as Duo Maomao 
 • Edison Huang (黄怀晨) as Jun Lianyi 
 • You Aidi (游艾迪) as Huo Xi 
 • Hong Lingxiang (洪聆翔) as Hua Jingtang 
 • Zhang Jianian (張嘉年) as Zhan Te 
 • Chao Tan-wei (周丹薇) as Du Yiye 
 • Zhang Guozhu (张国柱) as Dongfang Lie / Dongfang Hao 
 • Liu Shangqian (刘尚谦) as Zhuoying Guan  
 • Guan Jinzong (管謹宗) as Yuwen Bo 
 • Tong Jian-Kong (唐振剛) as Fang Feidao 
 • Eason Zheng (鄭伊巽) as King Kong C  
 • Maggie Wu (吴亚馨) as Young Du Yi Ye    
 • Zhan Ziqing (詹子晴) as Gao Maomao


0 comments:

Post a Comment