Sunday, May 3, 2015

Tiger Mom (Dragon TV , Tianjin TV , 2015)

Standard

Tiger Mom (虎妈猫爸)  is a 2015 Chinese television series directed by Yao Xiaofeng (姚晓峰) , starring Vicky Zhao and Tong Dawei. 

Details

 • Drama: Tiger Mother / 虎妈猫爸 (Dragon TV , Tianjin TV , 2015) 
 • Chinese : Hu Ma Mao Ba
 • English title: Tiger Mom
 • Also known as: Cat Father
 • Producer: Huang Lan (黄澜)
 • Director: Yao Xiaofeng (姚晓峰)
 • Screenwriter: Shen Jie (申捷)
 • Genre: Comedy, family
 • Episodes: 48
 • Broadcast network: Dragon TV and Tianjin TV
 • Broadcast period: (May 03) - (May 25 , 2015)

Synopsis

Cast

 • Zhao Wei (赵薇) as Bi Shengnan 
 • Tong Dawei (佟大为)  as Luo Su 
 • --------------------------------------
 • Li Jia (李佳)  as Luo Dan 
 • Ji Zihan (纪姿含) as Luo Qianqian 
 • Pan Hong (潘虹) as Sun Yaxian 
 • Guo Kaimin (郭凯敏) as Mr Luo 
 • Han Tongsheng (韩童生) as Bi Daqian 
 • Cui Xinqin (崔新琴) as Yang Guohua 
 • Wang Sen (王森) as Bi Ran 
 • Dong Jie (董洁) as Tang Lin 
 • Han Qing (韩青) as Du Feng 
 • Lan Yingying (蓝盈莹) as Huang Li 
 • Tian Yu (田雨) as Xue Zifeng 
 • Li Mingzhu (刘亭作) as Pei Dama
 • Guo Xiaoting (郭晓婷) as Zhao Jiale 
 • Liu Tingzuo (刘亭作) as Ding Cheng 
 • Cui Can (崔璨) as Du Yinuo 
 • Chu Shuanzhong (褚栓忠) as Mei Zhuren 
 • Kong Lin (孔琳) as Wu Jie 
 • Ni Dahong (倪大红)as Zhao Fu 
 • Zhao Qianzi (赵千紫) as Liu Jie 
 • Zhang Chi (张弛) as Cao Zong 
 • Guo Qing (国庆) as Zhang Chao 
 • Li Yeping (李野萍) as Xian Haoyou 
 • Liang Chen (梁琛) as Xiao Zhao 
 • Jiang Jiaqi (江佳奇) as Wen Wen Ma 
 • Xu Min (徐敏) as Guan Laoshi 
 • Guan Yue (管乐) as Dong Dong Ma 
 • Huang Lan (黄澜) as Zhuang Zhuang Ma 
 • Zhang Yanjia (张研佳) as Lao Zhanyou 

0 comments:

Post a Comment