Tuesday, March 17, 2015

The Four (Hunan TV , 2015)

Standard


The Four (少年四大名捕)  is a 2015 Chinese television series directed by Liang Shengquan (梁胜权) and Huang Junwen (黄俊文) , starring Hans Zhang , William Chan , Yang Yang and Mao Zijun .


Details

 • Drama : The Four / 少年四大名捕 (Hunan TV , 2015)
 • Chinese : Shao Nian Si Da Ming Bu
 • Director: Liang Shengquan (梁胜权), Huang Junwen (黄俊文)
 • Writer: Yang Linyan (杨林彦), Wang Zhang (王璋), Zheng Youqing (郑幼卿)
 • Producer: Zhao Zhicheng (赵枳程), Tan Xinguo (谭新国)
 • Genre: Wuxia
 • Broadcast network: Hunan TV
 • Episodes: 48
 • Broadcast period: (Mar 17 , 2015) - (June 03 , 2015)
 • Air time: Tue  & Wed 22:00
 • Op song: Feng Zhong Ying Xiong (风中英雄) by Zhang Han
 • End song: Ni Xiang Si (逆相思) by Mickey He
 • Insert songs: Wu Yan Shou Hou (无言守候) by William Chan , Fang Xia (放下) by Hu Xia (胡夏)

Synopsis

Cast

 • Zhang Han (张翰)‎ as Ling Xie (冷血)
 • William Chan (陈伟霆) as Zhui Ming (追命)
 • Yang Yang (杨洋) as Wu Qing (无情)
 • Mao Zijun (茅子俊)  as Tie Shou (铁手)
 • -----------------------------------------------
 • Mickey He (何晟铭) as An Shidi 
 • Janine Chang (张钧宁) ‎as Chu Limo 
 • Jia Qing (贾青) as Ji Yaohua 
 • Even Wu (吴映洁)  ‎as Ling Yiyi 
 • Bai Bing (白冰)  as Jiu Weihu 
 • Hao Zejia (郝泽嘉) as Nu Nu 
 • Li Yixuan (黎一萱) as Die Wu  / Nangong Ruyan 
 • Huang Wenhao (黄文豪) as Zhuge Shenghou 
 • Yang Mingna (杨明娜) as Jiao Niang 
 • Wang Haiyang (王海洋) as Yu Chuntong 
 • Jiang Yuchen (江语晨) as Princess Zi Luo
 • Wang Shuang (王双) as Mu Xue 
 • Liu Xin (刘鑫) as Liu Chunping 
 • Zhou Shaodong (周绍栋) as Xiang Wang
 • Qian Yongchen (钱泳辰) as Yan Zhao 
 • Zhou Muyin (周牧茵)  as Tang Chou 
 • Ma Wenlong (马文龙)  as Tu Wan 
 • Cheng Cheng (程诚) as Zhao Hao 
 • Ying Haoming (应昊茗)  as Mo Erchi 
 • Liu Sitong (刘思彤) as Bian Hongyao 
 • Yue Yueli (岳跃利) as Chu Yanliang 
 • Huang Tianqi (黄天崎) as child Tie Shou
 • Zhang Meng (张檬) as Hui Lan 
 • Han Dong (韩栋) as Zhang Sheng 
 • Huang Ming (黄明)  as Prince Du 
 • Zong Fengyan (宗峰岩)  as Prince Wu Hen 
 • Tian Muchen (田牧宸) as Lang Wang 
 • Wu Jinyan (吴谨言) as He Xiaoyu 
 • Liu Hui (刘惠) as Shuo Shuren 
 • Hou Juncheng (侯俊丞) as Zhou Shan 
 • Ren Xuehai (任学海) as Ji Fu 
 • Wang Gang (王岗) as Zhong Yuebai 
 • Tong Tong (童彤) as Dao Furen 
 • Su Mao (苏茂) as Zhu Wangye 
 • Hua Zhenzhen (华臻臻) as Hai Tang
 • Du Yuchen (杜雨宸) as Hu Die 
 • Hua Jiao (华娇) as Xing Yue 
 • Bai Hailong (白海龙)  as Han Long
 • Liu Zhangde (刘长德) as Zhao Jinlong
 • Ma Kui (马骙) as Wen Wuchang 
 • He Jiayi (何佳怡) as Aqina 
 • Li Yaojing (李耀景) as Wen Ruyu 
 • Liu Xin (刘鑫)  as Liu Chunping
 • Sun Binhao (孙彬皓) as Yuan Buxie 
 • Chen Yun (陈昀) as Ye Er
 • Zheng Shuang (郑爽)


0 comments:

Post a Comment