Thursday, December 25, 2014

The Great Protector (Shenzhen TV , 2014)

Standard
The Great Protector (大唐荣耀)  is a 2014 Chinese television series directed Han Xiaojun (韩晓军) , starring Wallace Huo and Jia Qing. 

Details

 • Drama: The Great Protector / 镖门 (Shenzhen TV , 2014)
 • Chinese : Biao Men
 • Director: Han Xiaojun (韩晓军)
 • Screenwriter: Xu Haofeng (徐浩峰)
 • Producers: Zhao Yifang (赵依芳), Zhou Jinxiang (周劲翔)
 • Genre: Period, legend
 • Episodes: 38
 • Broadcast network: Shenzhen TV, Southeast TV
 • Broadcast period: (Dec 25, 2014) – (Jan 2015)

Synopsis

Exceptional times can elicit greatness from a man. During the turbulent Xinhai Revolution era that brought about the end of the Qing Dynasty and the establishment of the Republic of China, Liu Anshun (Huo Jianhua) works for Master Dai Haichen (Wang Qingxiang), who runs a reputable armed escort business. As Hai Chen’s disciple, An Shun is poised to take over the business from Master Dai as well as marry his daughter, Dai Rong (Liu Yihan). But after being betrayed by both his brother and fiancée, An Shun is forced to travel to Beijing alone, during which he befriends a female bandit, Lu Yao Ting (Jia Qing ). Can Anshun establish himself in these chaotic times with his own armed escort business while trying to recover from the pains of his past? “The Great Protector” is a 2014 Chinese drama series directed by Han Xiao Jun.  (Source : VIKI)

Cast

 • Huo Jianhua (霍建华) as Liu Anshun
 • Jia Qing (贾青) as Lu Yaoting
 • Li Jian (李建) as Li Xiping
 • Liu Yihan (刘一含) as Dai Rong
 • Dang Hao (党昊) as Shan Mao
 • Ni Dahong (倪大红) as Lu Zongshan
 • Wang Qingxiang (王庆祥) as Dai Haichen
 • Zhang Shiya (张诗雅) as Xiao Lan , Rong&Ping’s daughter
 • Yang Shuo (杨烁) as Tong Ha
 • Kang Kai (康凯) as E’erhe
 • Yu Yankai (于彦凯) as Du Zaishan 
 • Guo Xiaofeng (郭晓峰) as Zhang Ruihe
 • Dong Yue (董玥) as Zhao Xiu 
 • Liu Duanduan (刘端端) as Xie Hai 
 • Zhou Qiqi (周奇奇) as Princess Qin
 • Hu Yang (胡洋) as Yan Jinshui 
 • Zhuang Qingning (庄庆宁) as Liu Mu 
 • Dong Zhihua (董志华) as Xia Qizun 
 • Zhang Haoran (张浩然) as Liu Zhenwu 
 • Wang Yang (王洋) as Ma Biao 
 • Ma Weifu (马维福) as Wa Ye 
 • Yin Zhusheng (尹铸胜) as Yi Pianyun 
 • Shang Tielong ( 尚铁龙) as Jiandao Pu Zhanggui 
 • Han Shuo (韩硕) as Jiu Beile 
 • Zhao Ran (赵冉) as Liu Zi 
 • Shi Guang (时光) as Ma Huizi 
 • Sun Deyuan (孙德元) as Chen Ye 

0 comments:

Post a Comment