Saturday, December 20, 2014

The Deer and the Cauldron (Anhui TV , 2014)

Standard

The Deer and the Cauldron (鹿鼎記)  is a 2014 Chinese television series directed by Lai Shui-qing (赖水清) , Deng Yancheng (邓衍成) , Tan Ruiming (谭锐铭) and Xiao Bichun (萧碧村) 

Details

 • Drama : The Deer and the Cauldron / 鹿鼎記 (Anhui TV , 2014)
 • Chinese : Lu Ding Ji (鹿鼎記)
 • Director: Lai Shui-qing (赖水清) , Deng Yancheng (邓衍成) , Tan Ruiming (谭锐铭) , Xiao Bichun (萧碧村) 
 • Writer : Liu Danrun (刘殿润 )
 • Based on (novel) : Lu Ding Ji by Jin Yong 
 • Genre: wuxia
 • Episodes: 50 (45 minutes)
 • Broadcast network: Anhui TV ,Sichuan TV , Yunnan TV
 • Broadcast period: (Dec 20 , 2014) - (Jan 09 , 2015)

Synopsis

Cast

 • Han Dong (韩栋)  as Wei Xiaobao
 • Zhang Meng (张檬) as Shuang Er
 • Wei Qianxiang (魏千翔) as Kang Xi
 • Lou Yixiao (娄艺潇) as Princess Jian Ning
 • Zhang Xinyu (张馨予) as Su Quan
 • Jia Qing (贾青) as A Ke / Chan Yuanyuan
 • Zhao Yuanyuan (赵圆瑗) ‎as Fang Yi
 • Wu Qian (吴倩)  as Mu Jianping 
 • Wang Yahui (王雅慧) as Zheng Rou 
 • He Zhonghua (何中华) as Chen Jinnan
 • Ji Chunhua (计春华) as Hai Dafu 
 • Wang Lin (王琳) as Wei Chunhua 
 • Michelle Mee (米雪) as Empress Dowager
 • Liu  Dekai (刘德凯) as Shun Zhi 
 • Jin Song (晋松) as Mao Shiba 
 • Lai Shuiqing (赖水清) as Ao Bai 
 • Lin Jiangguo (林江国) as Zheng Keshuang
 • Meng Fei (孟飞) as Feng Xifan 
 • Li Qingxiang (李庆祥) as Suo Etu 
 • Tony Liu (刘永) as Duo Long 
 • Liu Changsheng (刘长生) as Xu Tianchuan 
 • Min Zheng (闵政) as Feng Jizhong 
 • Yu Jialun (余家伦) as Zhen Daochang
 • Liu Changde (刘长德) as Feng Yifei 
 • Wen Jie (闻杰) as Kang Qinwang 
 • Wu Lipeng (邬立朋) as Mu Jiansheng
 • Wu Huaxin (吴华新) as Liu Yizhou 
 • Xu Ming (徐鸣)as Liu Dahong
 • Ren Xihong (任希鸿) as Wu Lishen 
 • Gu Bin (古斌) as Wu Yingxiong 
 • Su Mao (苏茂) as Li Zhicheng 
 • Lu Yong (卢勇)  as Hong Antong
 • Shu Yan (舒砚)  as Madam Juang
 • Shi Xiaolong (釋小龍)
0 comments:

Post a Comment