Thursday, December 18, 2014

The Romance of the Condor Heroes (Hunan TV , 2014)

Standard
The story revolves around the protagonist, Yang Guo, and his lover and martial arts master, Xiaolongnü, in their adventures in the jianghu (also called the wulin, the community of martial artists), where love between master and apprentice is seen as taboo.


Details

 • Drama : The Romance of the Condor Heroes / 神鵰俠侶 (Hunan TV , 2014)
 • Title: Shen Diao Xia Lv / 神雕侠侣 (神鵰俠侶)
 • English title: The Romance of the Condor Heroes. Return of the Condor Heroes , The Condor Heroes
 • Based on Novel : Shen Diao Xia Lv (神鵰俠侶) -  Jin Yong (金庸)
 • Producer: Yu Zheng
 • Director: Deng Wei En (邓伟恩), Li Da-Chao (李达超)
 • Screenwriter: Yu Zheng
 • Genre: wuxia, romance
 • Episodes: 52
 • Broadcast network: Hunan TV
 • Broadcast period: (December 03 , 2014) (March 05 , 2015)  
 • Air time: Wednesday & Thursday 22:00

Synopsis

The story revolves around the protagonist, Yang Guo, and his lover and martial arts master, Xiaolongnü, in their adventures in the jianghu (also called the wulin, the community of martial artists), where love between master and apprentice is seen as taboo. Jin Yong revised the novel in 1970 and again in 2004. There are 40 chapters in the second and third revisions. Each chapter has a title composed of four Chinese characters. Most of the revisions are either clarifications or minor alterations of character motivations or names.

Cast

Main cast
 • Chen Xiao (陈晓) as Yang Guo (杨过) / Yang Kang (杨康)
 • Michelle Chen (陈妍希) as Xiaolongnu (小龙女)
 
Guo family and associates
 • Zheng Guolin as Guo Jing (郭靖)
 • Yang Mingna (杨明娜) as Huang Rong (黄蓉)
 • Mao Xiaotong (毛晓彤)  as Guo Fu (郭芙)
 • Zhang Xueying (张雪迎) as Guo Xiang (郭襄)
 • Zhao Wenhao (赵文浩) as Guo Polu (郭破虏)
 • Elvis Han (韩东君) as Wu Xiuwen (武修文)
 • Zhang Chao (张超)  as Wu Dunru (武敦儒)
 • Zhang Zhehan (张哲瀚)  as Ye Luqi (耶律齐)
 • Ma Yingqiao (马樱乔) as Ye Luyan (耶律燕)
 • Wang Shuang (王双) as Wan Yanping (完颜萍)
 • Huang Yi (黄奕)  as Feng Heng
The Greats
 • Zhou Dehua (周德华) as Zhou Botong
 • Christopher Lee (李名顺)  as Huang Yaoshi
 • Yin Xiaotian (印小天)  as Hong Qigong
 • Zong Fengyan (宗峰岩)  as Ouyang Feng
 • Ji Chen (季晨)  as Reverend Yideng
Mongol Empire
 • Zhang Tianyang (张天阳) as Huo Du (霍都)
 • Xie Ning (谢宁)   as Meng Ge
 • Zhu Zixiao (朱梓骁) as  Kublai Khan
 • Meng Fei (孟飞) as Ye Lu Chu Cai
 • Rong Yaozhong (肜耀忠) as Yin Kexi (尹克西)
 • Ruan Weijing (阮伟旌) as Xiao Xiang Zi
 • Yang Long (杨珑)as Ni Mo Xing (尼摩星)
 • Kang Lei (康磊) as Ma Guangzuo (麻光佐)
 • Hei Zi (黑子) as Jin Lun Fa Wang
Passionless Valley
Ancient Tomb Sect
 • Zhang Xinyu (张馨予)  as Li Mochou (李莫愁)
 • Dong Xuan (董璇)   as Lin Chaoying (林朝英)
 • Shao Min (邵敏) as Granny Sun (孙婆婆)
 • Cao Xinyue (曹馨月) as Hong Lingbo 洪凌波
 • Luo Wenbo as Li Mochou & Xiao Long Nu's master
Lu family
 • Zhaohan Yingzi (赵韩樱子) as Cheng Ying (程英)
 • Sun Yaoqi (孙耀琦)  as Lu Wu Shuang (陆无双)
 • Chen Xiang (陈翔) as Lu Zhanyuan (陆展元)
 • Deng Sha (邓莎) as He Yuan Jun (何沅君)
Quanzhen Sect
 • Shen Baoping (沈保平)  as Qiu Chuji
 • Wang Maolei (王茂蕾) as Zhao Zhijing (赵志敬)
 • Song Yang (宋洋) as Zhen Zhibing (甄志丙)
 • Yan Kuan (严宽)   as Wang Chongyang (王重阳)
 • Ding Yuchen as Shen Daoshi
 • Luo Weicong as Lu Qing Du
Huang Yaoshi's disciples
 • Yao Yichen (姚奕辰) as Chen Xuanfeng
 • Yang Rong (杨蓉) as Mei Chaofeng (梅超风)
 • Hou Jingjian as Feng Mofeng
Others
 • Chen Zihan (陈紫函) as Qiu Yinong
 • Huang Ming (黄明)  as Long Jiu (龙九)
 • Zhao Liying (赵丽颖)   as Mu Nianci
 • Zhang Danfeng (张丹峰) as Dugu Qiubai
 • Qin Lan (秦岚) as He Xiang
 • Zhang Tingjia as A Xue
 • Wang Ruizi as street magic girl
 • Zhao Kunpeng as Wu San Tong
 • Zhang Yameng (张雅萌) as Wu San Niang
 • Deng Limin (邓立民)  as Ke Zhen E
 • Zhang Meng (张檬) as Ying Gu
 • Guo Ruixi (郭芮溪) as Sha Gu
 • Yi Kun as Lu Guanying
 • Liu Ye as Cheng Yaojia
 • Li Yilin (李熠霖) as Zhu Ziliu
 • Ren Xihong as Shi Bowei
 • Wang Xiuze (王修泽) as Ouyang Feng's elder brother
 • Wu Qianqian as Ouyang Feng's mother
 • Zheng Yecheng (郑业成) as Young General Wang

The Youngs
 • Wu Lei (吴磊)as young Yang Guo
 • Zhang Zimu (张籽沐) as young Xiao Long Nu
 • Jiang Yiyi (蒋依依) as young Guo Fu
 • Lin Jiaying as child Guo Xiang
 • Fang Yangfei as young Xiu Wen
 • Zhang Yijie (张逸杰) as young Dun Ru
 • Chai Wei (柴蔚) as young Cheng Ying
 • Hu Shun'Er (胡顺儿) as young Lu Wushuang

0 comments:

Post a Comment