Monday, October 20, 2014

Because of Love - For Love is a Miracle (Hunan TV , 2014)

Standard
For Love is a Miracle (因为爱情有奇迹)  is a 2014 Chinese television series directed by Guo Xiao (郭潇), Sun Zhonghuai (孙忠怀) , starring Peng Guanying , Zhaohan Yingzi , Lin Yowei and Lu Chen.


Details

 • Drama  For Love is a Miracle / 因为爱情有奇迹 (Hunan TV , 2014) 
 • Chinese : Yin Wei Ai Qing You Qi Ji (因为爱情有奇迹)
 • Also known as:  Jia De Wei Dao (家的味道),

  Because Love Is A Miracle

 • Producer: Guo Xiao (郭潇), Sun Zhonghuai (孙忠怀)
 • Director: Chen Qijun (陈启峻)、Gao Xianming (高先明)
 • Screenwriter: Zhang Jia 张佳
 • Genre: romance , family ,
 • Episodes: 82
 • Broadcast network: Hunan TV
 • Broadcast period: (Oct 20) - (Nov 29 , 2014) 
 • Related tv shows: Hundred Year Inheritance (MBC)

Synopsis

Based on the hit Korean drama Hundred Year Inheritance (MBC) ,  An Qiyuan (Zhaohan Yingzi (赵韩樱子)) , a woman from a big family that owns a noodle shop. Her marriage to the wealthy Lin Tianyou (Lin Yowei (林佑威)) suffers constant interference from her mother-in-law Lin Xiuqin (Xu Guiying (徐贵樱)), who opposes the union. Unable to withstand Xiuqin's machinations, the marriage eventually ends. The despondent Qiyuan thinks that she'll never love again, but things change when she begins working for Qi Ji (Peng Guanying (彭冠英))

Cast

 • Peng Guanying (彭冠英) as Qi Ji
 • Zhaohan Yingzi (赵韩樱子) as An Qiyuan 
 • Lin Yowei (林佑威) as Li Tianyou 
 • Lu Chen (路晨) as Lin Tianya  
 • -----------------------------------------------------
 • Xu Yulan (徐玉兰) as Pan Sufang 
 • Wang Zhihua (王志华) as Liang Yongshun
 • Xu Guiying (徐贵樱) as Lin Xiuqin 
 • Li Xincong (李欣聪) as Wu Meizi 
 • Yuen King-Tan (苑琼丹)as Ma Yuping
 • Xu Rongzhen (许榕真) as Meng Jie***
 • Zhao Shengsheng (赵胜胜) as An Xiangdong**
 • Chen Heng (陈恒) as Zhen Xiaozhi
 • Cai Gang (蔡纲) as Qi Hao Yang 齐浩洋
 • Zhou Caishen (周云深) as Liang Zhengw
 • Pan Dan (潘丹) as Liang Zhengli
 • Tian Chong (田重) as Xu Dehui
 • Zhao Jinyan (赵谨俨) as Liang Feng 
 • Zhang Yinghe (张应鹤) as Xing Zai  
 • Sun Xiaoxiao (孙骁潇) as Su Wanting
 • Li Tai (李泰)  as Zhang Guangyu
 • Ran Xu (冉旭) as Xu Haihang
 • Yi Xishui (尹熙水) as Liang Zhengwu
 • Rong Rong (荣蓉)  as Du Chunxiao
 • --------------------------------------------------
 • Shao Yiheng (邵翊恒) as Xiao Shao 
 • Chen Deyi (陈德义) as Bao Anyi
 • Feng Yi (冯异) as Xiao Zhang
 • Zhan Xuebin (詹学彬) as Zhang Zhuguan 
 • Xiao Hui (肖辉) as Wu Mu 
 • Lin Yimin (林亿玟) as Song Nushi 
 • Li Liangliang (李亮亮) as Ceng Buzhang
 • Cai Guodong (蔡国隆) as Renshi Zhuguan 
 • Cao Yuqing (曹玉庆)  as Hu Ma 
 • Xin Yinyan (盺银燕) as Liu Ayi 
 • Li Yuanjiang (李源江) as Wang Ayi 
 • Yang Lei (阳蕾) as Song Xiaojuan 
 • Wang Lingyu (王玲玉) as A Wei 
 • Zhao Yilin (赵一麟) as Yuan Gongjia 
 • Cao Yiwen (曹议文)  as Ying Yangshi 
 • Chen Yue (陈悦) as Ji Mishu 
 • Cai Guorong (蔡国荣) as Liang Yongxiang

0 comments:

Post a Comment