Tuesday, October 21, 2014

A Legend of Chinese Immortal / 剑侠 (JSTV , GZTV , 2014)

Standard
A Legend of Chinese Immortal  (剑侠)  is a 2014 Chinese television series directed Wang Weiting (王伟廷) and  Yang Jianwu (杨建武) , starring Li Zonghan , Zhang Mingming , Liu Haoyan and Wu Junyu .

Details

 • Drama : A Legend of Chinese Immortal / 剑侠 (JSTV , GZTV , 2014)
 • Chinese 1 : Jian Xia (剑侠)
 • Chinese 2 : Baxian Qianchuan (八仙前传)
 • English title: A Legend of Chinese Immortal
 • Producer: Jian Yuanxìn (简远信)
 • Director: Wang Weiting (王伟廷), Yang Jianwu (杨建武)
 • Screenwriter: Jian Yuanxìn (简远信)
 • Genre: fantasy
 • Episodes: 76
 • Broadcast network: Jiangsu TV ,  Guizhou TV
 • Broadcast period: (Oct 21) – (Nov 10 , 2014)
 • Airtime: Mon – Fri 19:30

Synopsis

The Eight Immortals are a group of legendary immortals in Chinese mythology . Most of them are born in the Tang or Song era.

Cast

 • Li Zonghan (李宗翰)  as Lu Dongbin (呂洞賓)
 • Wu Junyu (吴俊余) as Xiao Yu
 • Zheng Yitong (郑亦桐) as Xue Qiong
 • Zhang Mingming (张明明)  as Cui Ming
 • Liu Haoyan (刘昊岩) as Zhongli Muquan
 • Wang Chunyuan (王春元)   as Zhang Guolao
 • —————————————
 • Hai Lu (海陸) as Yin Dai
 • Zhang Liang (张亮) as Gu Ren 
 • Lin Yiting (林伊婷) as Yu Qiu 
 • Xie Wenxuan (谢闻轩) as Pianpian 
 • Jing Chao (经超)  as Ceng Guang
 • Yuan Xinran (袁心冉) as Ceng Qi 
 • Li Ting (李霆) as Gao Liang
 • Jiang Dian (蒋典) as Xiao Feng
 • Yan Jiahui (焉佳辉) as Tang Yuan 
 • Yue Dongfeng (岳东峰) as Zhu Hao 
 • Feng Pu (冯瀑) as Xian Guan 
 • Ji Guangsheng (姬广胜) as Gu Fu 
 • Wang Hui (王惠) as Jin Saihua 
 • Wang Jianghang (王江航) as Li Chun 
 • Zhao Zhifang (赵智芳) as Li Hua 
 • Li Moyi (李沫艺) as Li Zhu 
 • Chang Yunyun (常云云) as Yu Ye
 • Bai Xuejun (白雪君) as Jin Zhi 
 • Bai Shan (白珊) as He Yuexian 
 • Zhang Zhuowen (张倬闻)  as Shi Junqing
 • Ding Ye (丁野) as Chen Yulang
 • Zheng Yitong (郑亦桐) as Hua Mochou 
 • Hua Jiao (华娇) as Hong Jinyun 
 • Ruan Weijing (阮伟旌) as Lu Jianzhong
 • Zhang Haifeng (张海峰) as Shi Tou
 • Ceng Yashi (曾雅诗) as Xiao Junqing
 • Xu Qin (许钦) as Hong Kang 
 • Wu Hanfeng (吴晗峰) as Xiao Yulang
 • Min Zheng (闵政) as Chen Dafu 
 • Ren Xuehai (任学海) as Hua Chong
 • Zhu Yu (朱钰) as Xiao Chun 
 • Wang Wei (王伟) as Chen Qi 
 • Tan Limin (谭俐敏) as Chun Xi 
 • Dai Qihua (戴琪华) as Shi Qi
 • -------------------------------------- 
 • Zhang Di (张迪) as Cao Yu
 • Mao Zijun (茅子俊) as Cao Gong
 • Gong Mi (贡米) as Yan Suhua 
 • Chen Yizhen (陈怡真) as Cao Ying
 • Zheng Shengli (郑胜利)  as Cao Fu
 • Zheng Yecheng (郑业成)  as Lan Caihe 
 • Cai Yatong (蔡雅同) as He Xiangu 
 • Li Jinrong (李进荣) as Tie Guaili / Huang Di
 • Zhang Zhuowen (张倬闻) as Han Xiangzi  
 • Zang Hongna (臧洪娜) as Qian Duoduo **
 • Lou Yajiang (娄亚江) as Yan Fu 
 • Wang Ziyu (王子瑜) as Qian Sao 

0 comments:

Post a Comment