Tuesday, September 2, 2014

The Lady in Cubicle (Nanning Channel , 2014)

Standard
The Lady in Cubicle (格子间女人)  is a 2014 Chinese television series directed by Jeffrey Chiang (蒋家骏) , starring Tiffany Tang , Ron Ng and Lee Seung-hyun .

Details

 • Drama : The Lady in Cubicle / 格子间女人 (Nanning Channel , 2014)
 • Chinese : Ge Zi Jian Nv Ren
 • English Title: The Lady in Cubicle
 • Director: Jeffrey Chiang (蒋家骏)
 • Writer: Ouyang Qinshu (欧阳琴书)
 • Author : Shu Yi (舒仪)
 • Based on (novel) : Ge Zi Jian Nv Ren (格子间女人)
 • Genre: Metropolitan, romance
 • Episodes: 30
 • Broadcast network: Nanning city life channel
 • Broadcast period: September 02 , 2014

Synopsis

 Tan Bin (Tiffany Tang ) is "The Lady in Cubicle" as the backbone of the Sales Departement. Beside of intense competition within the departement . She was involved in the triangular relationship between her lover, an artist named Shen Pei (Lee Seung-hyun) , and her past supervisor , Chen Ruimin (Ron Ng) .

Cast

 • Tiffany Tang (唐嫣) as Tan Bin
 • Ron Ng (吴卓羲) as Chen Ruimin
 • Lee Seung-hyun (이승현) as Shen Pei
 • Wang Mengmeng (王萌萌) as Mini
 • Ren Quan (任泉) as Ju Feng
 • Han Zhang (韩张) as Zhou Yang
 • Liu Xixi (刘浠希) as Jessica
 • Jiang Bing (蒋冰) as Liu Bingkang 
 • Zhang Xiyuan (張熙媛) as Wen Xiaohui
 • Tang Xu (唐旭) as Xu Yonglin
 • Cui Yijing (崔一静) as Tian Qingqing
 • Tang Qun (唐群) as Tan Bin’s mother
 • Wang Kai (王凯) as Chen Yutai 
 • Li Xueqing (李学庆) as Jiang Zhou 
 • Yi Ming (佚名) as Li Haiyang 
 • Wang Zhifei (王志飞) as Tan Fu 
 • Zheng Xiaoning (郑晓宁) as Cheng Fu

0 comments:

Post a Comment