Monday, June 23, 2014

Ten Years of Love (Hunan TV , 2014)

Standard
Ten Years of Love (相爱十年)  is a 2014 Chinese television series directed by  Zhang Qian (张谦) , starring Deng Chao , Dong Jie , Gao Hu and Wang Daye .

 Details

 • Drama : Ten Years of Love / 相爱十年 (Hunan TV , 2014)
 • Chinese : Xiang Ai Shi Nian
 • Producers: Zhang Qian (张谦)
 • Director: Liu Hui Ning (刘惠宁)
 • Screenwriter: Huo Xin (霍昕)
 • Genre: Romance
 • Episodes: 36
 • Broadcast network: Hunan TV
 • Broadcast period: (June 03) - (Jul 06 , 2014)
 • Air time: Mon to Sat 19:30

Synopsis

Casts

 • Deng Chao (邓超) as Xiao Ran 
 • Dong Jie (董洁) as Han Ling 
 • Gao Hu (高虎) as Liu Yuan
 • Wang Daye (王大冶) as Chen Qiming
 • ----------------------------------
 • Xiao Yuyu (肖雨雨) as Huang Yunyun
 • Zhu Min (朱敏) as Cheng Lu
 • Jin Feng (金丰) as Sun Yumei
 • Wang Ziheng (王梓蘅) as Huang Da 
 • Xia Yiyao (夏一瑶) as Wei Yuan 
 • Liao Xueqiu (廖学秋) as  Ling's mother
 • Huang Wei (黄伟) 
 • Gao Guohuai (高国槐) as boss
 • Sun Hao (孙浩) as Lu Ximing
 • Li Hongtao (李洪涛) as Zhou Zhenxing
 • Ma Binyin (马彬茵) as Lu Ke'er
 • Gao Yi (高奕) as Zhao Jie 

0 comments:

Post a Comment