Sunday, October 27, 2013

Refresh 3+7 (Dragon TV , 2013)

Standard
Refresh 3+7 (刷新3+7)  is a 2013 Chinese television series directed by Liang Liyan (梁礼彦) , You Dazhi (游达志) and  Lin Yufen (林玉芬) , starring Hu Ge (胡歌)

Details

 • Drama: Refresh 3+7 / 刷新3+7 (Dragon TV , 2013) 
 • Chinese : Shua Xin San Jia Qi
 • Producer: Karen Tsoi
 • Director: Liang Liyan (梁礼彦) , You Dazhi (游达志) , Lin Yufen (林玉芬) 
 • Writers : Liang Liyan (梁礼彦) , Xu Yuan (徐远) , Wang Chong (王崇) , Xu Yiliang (徐伊亮) , Hu Ge (胡歌)
 • Genre: Metropolitan, romance
 • Episodes: 10
 • Broadcast channel: Dragon TV
 • Broadcast period: (Oct 27) - (Dec 29 , 2013)
 • Broadcast time: 21:15 

Synopsis

Refresh 3+7 is a nano movie , represents the three days , yesterday , today and tomorrow, and 10 independent stories.

Cast


(Our Store)
(The Aunt from my Neighbourhood Committe)
(Artist)
(Rainbow Friday)
 • Qin Hao (秦昊) as Shen Dong
 • Jessica Hsuan (宣萱) as Yu Jing
 • Zhu Jiayi (朱佳怡) as Xiao Xue (daughter)
 • Li Fei (李飞) as Jiang Zhiming (ex husband)
 • Hu Ge (胡歌) as a policeman , cameo
(Bountiful Tales in a Small Town)
(Terracotta Warrior and The Lucky Cat)
(Wall to Wall )
(Undeceivable)
(City Lights )
 • Ye Qing (叶青) as Xiao Mei
 • Lu Yulai (吕聿来) as Yang Guang 
 • Zhang Yuwen (张煜雯) as Liang Xing
 • Liu Tingting (柳婷婷) as Yue E
 • Wang Manni (王曼妮) as Li Bing
 • Jiang Zhongwei (蒋中伟) as Pai Maishi 
(Wedding Banquet)
 • An Yixuan (安以轩) as Xia Tian
 • Hu Ge (胡歌) as Luo Yueran  , Xia Tian's ex boyfriend
 • Li Chengyuan (李呈媛) as Xia Tian's cousin
 • Li Qinqin (李勤勤)  as Xia Tian's aunt
 • Grace Yu (俞小凡) as Xia Tian's mother
 • Wang Feng (王峰) as Xia Tian's brother in law
 • Zhang Ganmin (张淦敏) as Zhang Liang 

0 comments:

Post a Comment