Sunday, September 29, 2013

Because Love Is So Beautiful (Hunan TV , 2014)

Standard
Because Love Is So Beautiful  (因為愛情有多美)  is a 2013 Chinese television series directed by  Gao Xianming (高先明) and Qi Jun (启峻) , starring Zhaohan Yingzi , Hai Lu , Jiang Yi , Peng Guanying and Li Tai . 

Details

 • Drama : Because Love Is So Beautiful / 因為愛情有多美 (Hunan TV , 2013)
 • Chinese 1: Yin Wei Ai Qing You Duo Mei  Season 1
 • Chinese 2 : Yin Wei Ai Qing You Qing Tian Season 2
 • Chinese 2 : 因为爱情有晴天
 • English title: Because Love Is Sunny Day
 • Also known as: Xing Fu Ren Sheng Happy Life (幸福人生), Tian Shi De Yu Wang Angle's Desire (天使的欲望)
 • Producer: Luo Ming (罗明), Guo Xiao (郭潇)
 • Director: Gao Xianming (高先明), Qi Jun (启峻)
 • Screenwriter: Zhang Jia (张佳)
 • Genre: Romance, family
 • Episodes: 108 (Hunan TV), 80 (Original)
 • Broadcast network: Hunan TV
 • Broadcast period: (Sep 29) - (Nov 19 , 2013)
 • Related tv shows: Yin Wei Ai Qing You Qi Ji

Synopsis

Cast

Theme Songs

 • Yong Bao De Li You (拥抱的理由) - Yin Xishui (尹熙水)
 • Yong Bao De Li You (拥抱的理由) - Li Tai
 • Zhao Gu Zi Ji (照顧自己) - Zhang Hanyun (张含韵)
 • Wo Shi Ni De Shei (我是你的谁) - Zhang Hanyun (张含韵)

0 comments:

Post a Comment