Thursday, July 4, 2013

The Patriot Yue Fei (ZJTV , Anhui TV , SDTV , TJTV , 2013)

Standard
The Patriot Yue Fei ( 精忠岳飞)  is a 2013 Chinese television series directed by  Ju Jueliang and Zou Jicheng (邹集城) , starring Huang Xiaoming and Gallen Luo . This series will be the first historical Chinese series broadcast on HBO.

Details

 • Drama: The Patriot Yue Fei / 精忠岳飞 (ZJTV , 2013)
 • Chinese : Jing Zhong Yue Fei (精忠岳飞) 
 • Also known as: The Loyalty of Yue Fei
 • Directors: Ju Jueliang, Zou Jicheng (邹集城)
 • Screenwriter: Ding Shanxi (丁善玺)
 • Producers: Stanley Tong, Han Sanping
 • Action director: Chen Wei Tao (陈伟滔)
 • Original Music: Emil Chau
 • Genre: Historical drama, war
 • Episodes: 69 (40 minutes)
 • Broadcast network: Zhejiang TV, Anhui TV , Shandong TV , Tianjin TV
 • Broadcast period: (Jul 04) - (Jul 29 , 2013)
 • Related TV series: The Legend of Yue Fei
 • Filming locations : Huairou, Shunyi, Bashang, Shandong, Hengdian

Synopsis

Yue Fei was a famous Chinese military general who led the defense of Southern Song against Jin Dynasty before being puth to death by the Song government. After his death , Yue Fei widely seen as patriot and national hero  , has evolved into a high-standard of loyalty in Chinese history.

Cast

(Others)

 • Wang Li (王力) as Du Chong
 • Yang Zheng (杨政) as Yue Xiang
 • Yang Liu (羊柳) as Liu Zhengyan
 • Zhong Yunpeng (钟云鹏) as Liu Banxian 
 • Song Wenbin (宋文宾) as Wuleng Simou 
 • Wang Teng (王腾) as Zong Xin 
 • Zhu Anzhou (朱安洲) as Da Jiao Ya
 • Hou Yousheng (侯友胜) as Du Yanloong
 • Chou Shiyou (仇世友) as Han Chang
 • Zhao Jiaqi (赵佳琪) as Jin Xizong , Wanyan Dan 
 • Yang Hongzhi (严洪智) as Taba Yewu 
 • Gangzhaoriga (刚照日嘎) as Xia Jinwu 
 • Li Haohan (李昊翰) as Yuwen Xuzhong
 • Zeng Hongsheng (曾红生) as Wan Qixie
 • Wan Changhao (万昌皓) as young Yuelin 
 • Yang Sichen (杨司晨) as young Yuelin 
 • Gao Yuqing (高玉庆) as Yao Qun 
 • Wu Zhensu (武振素) as Zhang Danian 
 • Yang Zhe (杨哲) as Zhang Suo 
 • Hai Zi (海子) as Wang Yan 
 • Bi Zhenlin (毕振林) as Wang Yuan 
 • Shi Yanying (石燕京) as Zhaoji 
 • Cheng Wu (程武) as Zhao Huan 
 • Liu Kui (刘魁) as Li Gang
 • He Qiang (贺镪) as Wang Boyan 
 • Lu Ying (卢映)  as Han Xiaozhou 
 • Cheng Liuyi (程六一) as Zhang Bangchang
 • Yang Yi (杨艺) as Tong Guan 
 • Bai Zhicheng (白志成) asYuan He
 • Chen Dacheng (陈大成) as Kang Lu 
 • Zhao Yiyang (赵熠洋) as Qin Xi 
 • Zhang Guoqing (张国庆) as Cai Jing
 • Zhou Zhonghe (周中和) as Yao Gonggong
 • Tian Jingquan (田京泉) as Zhao Ding
 • Fu Cai (福才) as Meng Bang Jie
 • Yang Sheng (杨升) as Zhang Jun 
 • Chi Cheng (池程) as Kao Shanhu
 • Sun Jiaolong (孙蛟龙) as Ji Yong
 • Ren Daiqian (任黛茜) as Wang Shi 
 • Liu Chenxia (刘晨霞) as Wei Xianfei 
 • Li Da (李达) as Miao Fu 
 • Yuyang Fangxin (于杨芳鑫) as Xiao Hui 
 • Fei Fei (费菲) as Qing Wan 
 • Jiang Xuanmi (江炫蜜) as Zheng Niangniang
 • Chen Gang (陈刚) as Zhao Yun 
 • Wang Cheng (王程) as Gao Hu 
 • Ling Yilei (凌一磊) as Gao Long
 • Lu Shilei (吕石磊) as Gao Bao 
 • Wang Qirui (王琪瑞) as Wu Bi 
 • Ding Sa (丁飒) as Shi Nu 
 • Yuan Shuai (袁帅) as Shi Wei 
 • Wang Yuying (王渝颖) as Mei Er
 • Zhang Bo (张波) as Pang Rong
 • Yan Luyang (闫鹿杨) as Zhu Huanghou 
 • Feng Yizhe (冯祎哲) as young Yue Fei 
 • Zheng Wei (郑伟) as young Yue Yun

0 comments:

Post a Comment