Saturday, July 13, 2013

Legend of Mermaid (Hunan TV , 2013)

Standard
Legend of Mermaid (追鱼传奇)  is a 2013 Chinese television series directed Wu Jinyuan (吴锦源) , starring Zhao Liyin , Kenny Kwan , Cao Xinyue and Dai Jiaoqian.

Details

 • Drama : Legend of Mermaid / 追鱼传奇 (Hunan TV , 2013)
 • Chinese : Zhui Yu Chuan Qi
 • English : Snakefish Legend
 • Director : Wu Jinyuan (吴锦源)  
 • Writer : Deng Zishan (邓紫珊) 
 • Producer : Zhang Jie (张洁) , Wang Hao (王浩) , Zhu Hongmei (朱红梅)  
 • Genre: Fantasy, Romance
 • Episodes: 36 (45 minutes)
 • Broadcast network: Hunan TV
 • Broadcast period: July 13 , 2013

Synopsis

Hong Ling is a naive mermaid , embarks in journey to the human world to find a present for The Sea King birthday . She met a young man for help with choosing present. Her present upset The Sea King , and she sent back to the human realm , and fall in love with a young boy . 

Cast

 • Zhao Liying (赵丽颖) as Hong Ling
 • Kenny Kwan (关智斌) as Zhang Zhen
 • Cao Xinyue (曹馨月) as Tang Xin
 • Dai Jiaoqian (戴娇倩) as Mu Dan
 • Allen Ting (丁子峻) as Zhao Duan / Zhan Feng
 • Waise Lee (李子雄) as Jin Chong
 • Tan Limin (谭琍敏) as Jin Furen 
 • Bai Shan (白珊) as Mu Lan
 • Li Linlin (李琳琳) as Guan Yin 
 • Zhang Mingming (张明明) as Long Taizi
 • Luo Pei (罗佩) as Shuang Er
 • Cheng Hong (程泓) as Zhang Wenxiang  
 • Qu Gao (屈高) as Long Wang 
 • Jin Youming (金有明) as Dong Qi 
 • Tang Yuga (唐语伽) as She Jing
 • Zhong Weihua (钟卫华) as Gui Yeye
 • Lin Daxin (林达信) as Bao Zheng\
 • Huang Hai (黄海) as Gongsun Ce
 • Wang Hui (王会) as Zhan Zhao 
 • Zhu Feng (朱峰) as Qin Tao
 • Feng Jingao (冯进高) as Huang Di 
 • Ban Jiajia (班嘉佳) as Mao Jing

0 comments:

Post a Comment