Friday, June 7, 2013

Mu Lan (ZJTV , 2013)

Standard
Mu Lan (巾帼大将军)  is a 2013 Chinese television series directed by Tian Youliang (田有良), starring Ellane Kwong , Yuan Hong and Chen Sicheng

Details

 • Drama : Mu Lan / 巾帼大将军 (ZJTV , 2013)
 • Chinese : Jin Guo Da Jiang Jun (巾帼大将军) 
 • Aka : Women's General of the Army (ZJTV , 2013)
 • Screenwriter: Li Shunci (李顺慈)
 • Producer:  Zhang Jie (张洁) , Wang Hao (王浩) , Dong Peiwen (董培雯)
 • Director: Tian Youliang (田有良)
 • Genre: ancient costume , history, romance
 • Episodes: 40
 • Broadcast network: ZJTV
 • Broadcast period: June 07 , 2013 

Related Series

Synopsis

Putting her life at the risk of war in her father's stead, Mulan disguises herself as a man to join the army while her younger sister Yuhe becomes a dancer for the king. Allured by endless wealth and power, Yuhe steps closer and closer into the palace's dangerous black hole of conspiracies and schemes. Mulan's urge to save her sister is met with her sister's betrayal, costing the life of their father. Having braved countless dangers together, Mulan's untold love for general Yang Jun (Chen Sicheng) and scholar Zhao Yu (Yuan Hong) and the camaraderie between the three surface as they go on an expedition of no return.

Cast

 • Elanne Kwong (江若琳) as Hua Ruolan / Hua Sheng
 • Yuan Hong (袁弘) as Zhao Yu
 • Chen Sicheng (陈思成) as Yang Jun
 • ---------------------------------------
 • Pan Hong (潘虹) as Empress Dugu
 • Bai Fan (白凡) as Emperor Yang Jian
 • Ma Yuhe (马浴柯) as Yang Guan
 • Du Yinwei (杜胤伟) as Yang Yong
 • Hu Yingyi (胡影怡)  as Yang Lihua
 • Liu Ziyan (刘梓妍) as Hua Yuhe
 • Chen Youwang (陈友旺) as Hua Wu
 • Yang Kun (杨昆) as Hua's mother
 • Wu Peirou (吴佩柔)  as Pan Qing
 • Liao Qiying (廖琪瑛) as Zhao's mother
 • Shi Jingming (施京明) as Yuwen Shu
 • Huang Shi (黄实) as Yuwen Quan
 • Xu Shuo (许烁) as Yuwen Shan
 • Lin Simin (林司敏) as Princess Ju Er
 • Zhu Xiaochun (朱小春) as Tie Bagui
 • Wu Ri Ji Tu (乌日吉图) as Tie Mugu
 • Sai Xinga (塞兴嘎) as Na Lou
 • Sulun Gaowa (苏伦高娃) as Shaman
 • Bao Qinghai (鲍青海) as A Nu Fa
 • Wang Shouhua (王寿华) as Wu Guru
 • Ji Chunhua (计春华) as Scarface
 • Tong Xiaohu (佟小虎) as Hu Du Tong
 • Shen Tian (沈天) as Jiao Xi
 • Jia Zhigang (贾致刚) as Liang Long
 • Dai Mo (戴墨) as Shi Hu
 • Chen Jia (陈佳) as Tu Zi
 • Wang Yabin (王亚斌) as Qian Fuzhang

0 comments:

Post a Comment