Tuesday, April 23, 2013

Hero (Pearl River Channel , 2013)

Standard
Hero (英雄)  is a 2013 Chinese television series directed by Lai Jianguo (赖建国) , starring Kevin Cheng , Ken Zhu , Liu Ying and Michael Tse.

Details

 • Drama : Hero / 英雄 (Pearl River Channel , 2013)
 • Chinese :  Ying Xiong (英雄)
 • Director : Lai Jianguo (赖建国) 
 • Episodes: 36 (45 minutes)
 • Broadcast network: 
 • Broadcast period: 2013
 • Genre: ancient , wuxia , fantasy

Cast

 • Kevin Cheng (郑嘉颖) as Fu Chai
 • Liu Ying (刘颖) as Xi Shi
 • Michael Tse (谢天华) as Gou Jian
 • Ken Zhu (朱孝天)  as Fan Li
 • Zhang Lixin (张立昕) as Zheng Dan 
 • Wu Daining (吴岱凝) as Princess Ming Yue
 • Chen Xiang (陈翔) as Zhan Ru 
 • Xiao Yu'er (小鱼儿) as Zheng Yin 
 • Chen Haowen (陈颢文) as Bo Pi 
 • Wang Gang (王岗) as Wen Zhong
 • Zhang Bojun (张柏俊) as Da Gong
 • Wu Ma (午马) as Sun Tzu
 • Ma Heyao (马赫遥) as Goujian Furen 
 • Li Sining (李思宁) as Jiang Furen 
 • Zheng Qiang (郑强) as Wu Zixu 
 • Ma Zihan (马子涵) as Xiao Yuenu 
 • Wang Zhenyu (王振宇) as Shi Mei'er 
 • Yu Jiana (虞嘉娜) as Lu Gu 
 • Gao Tingting (高婷婷) as Lao Mu Ma
 • Du Yuchen (杜雨宸) as Chu Er
 • Lu Yi (陆翊) as Zuo Ji 
 • Fang Zhoubo (方舟波) as He Lu 
 • Chai Ge (柴格) as Wu Xiong
 • Liu Yanyu (刘言语) as Ling Gufu 
 • Wang Tao (王涛) as Chou Wuyu 
 • Chen Ning (陈宁) as Jia Er
 • Wu Renjie (吴人杰) as Yi Er
 • Xia Yu (夏宇) as Li Guo Teshi 
 • Li Baomin (李保民) as Qi Wang 
 • Deng Ning (邓宁) as Zhuan Yi

0 comments:

Post a Comment