Tuesday, January 1, 2013

Dream Back to Tang Dynasty (Hunan TV , 2013)

Standard
Dream Back to Tang Dynasty (梦回唐朝)  is a 2013 Chinese television series directed by Choi Jingshing (蔡晶盛), Li Hongyu (李宏宇)

Details

 • Drama: Dream Back to Tang Dynasty / 梦回唐朝 (Hunan TV , 2013)
 • Chinese : Meng Hui Tang Chao (梦回唐朝)
 • English title: Dream Back to Tang Dynasty
 • Also known as: A Dream Return to the Tang Dynasty
 • Screenwriters: Yuan Shuai (袁帅), Han Jing (韩静)
 • Producers: Liu Jun (刘郡), Cheng Lidong (程力栋)
 • Directors: Choi Jingshing (蔡晶盛), Li Hongyu (李宏宇)
 • Genre: Period, romance, comedy
 • Episodes: 33
 • Broadcast network: Hunan TV
 • Broadcast period: January 01 , 2013 
 • Period Set : Tang dynasty (AD 618–907)

Synopsis

Li Bing He and Li Yu Fan are fraternal twins who have been sharing the same dreams since they were children. When an car accident put the sister in a coma, the brother tries to use their shared dream to wake her up. He creates an elaborate dream world where the sister is the renowned Wu Mei Niang, her secret admirer Da Gang as the court jester, and him as the Lord of Nan Chang. Three of them enter into a world of palace intrigues where only the smartest survive.

Cast

 • Guo Degang (郭德纲) as Yin Hao / Da Gang
 • Wang Like (王力可) as Wu Meiniang / Li Binghe
 • Zheng Kai (郑恺) as Nanchang Wang / Li Yufan
 • Patrick Tam (谭耀文) as Li Zhi
 • Chang Shih (張世) as Yuan Tiangang / Han Zhengping
 • Sui Junbo (隋俊波)  as Consort Xiao / Dora
 • Ni Hongjie (倪虹洁) as Empress Wang
 • Tong Liya (佟丽娅) as Beauty Tao
 • Li Qian (李倩) as Chun Xi
 • Pan Hong (潘虹) as Empress Dowager
 • Liu Weisen (刘蔚森) as Hu Lu
 • Yu Qian (于谦) as Li Chunfeng
 • Marco Ngai (魏骏杰)  as Pan Shouyi
 • Xiong Naijin (熊乃瑾) as Dong Mei
 • Tang Xiaoran (唐小然) as Xun Er
 • Qiu Ye (邱晔)  as Liu Er
 • An Na (安娜) as Xiang Jun 
 • Xiong Ke (熊珂) as Jin Dianshan
 • Ren Xuehai (任学海) as Eunuch Wang
 • Zhang Tong (张彤) as Chun Xi's foster mother
 • Chen Yina (陈一娜)  as Lin Xiaosheng
 • Gao Zhuyao (高姝瑶) as Empress Wang's older sister
 • Yang Qiyu (杨启宇) as Xiao Lingzi
 • Xia Bo (夏播) as Xiao Chenzi  
 • Zhang Shan (张山) as Tang Taizong / Li Shimin 
 • Liu Chao (刘超) as Liu Baolin 
 • Zhao Duona (赵多娜) as Wu Shun 
 • Liu Duoduo (刘朵朵) as Xiao Die 
 • Li Zhuolin (李卓霖) as Jie Er
 • Wang Yifan (枉轶凡) as Li Zhong
 • Wang Haocheng (王浩丞) as A Guang
 • Lin Zhuofei (林倬菲) as young Wu Meiniang
 • Cai Yini (蔡依霓) as young Wushun 
 • Liu Xinyi (刘新义) as Lun Zanpo 
 • Mou Fengbin (牟凤彬) as Su Dingfang
 • Cheng Meng (程萌) as Chen Gonggong
 • Yang Xiaobo (杨晓波) as Li Junxian 
 • Zhang Xiaoyan (张小岩) as Nai Niang
 • Zhu Baoli (朱宝利) as Mei Fang
 • Zhu Yuanhao (朱元浩) as Liu Gonggong
 • Miao Haojun (苗皓钧)  as Mila Gong
 • Qu Gang (屈刚) as Zhu Suiliang
 • Ning Zi (宁子) as Xun Mu 
 • Liu Mengmeng (刘梦梦) as Xiao Yue
 • Dao Ba (刀疤) as Zhang Ge
 • Gao Lei (高磊) as  Xiao Gouzi 
 • Xie Ning (谢宁) as Old Brother Zhang
 • A Feng (阿峰) as Li Jiangjun 
 • Zhao Yang (赵阳) as Xiao Liangzi 
 • Jiang Bin (江斌) as Xiao Luzi 
 • Liu Wenjing (刘文静) as Xiao Ju 
 • Shi Chuan (石川) as Du Zhenglun 
 • Wang Han (汪涵) as Xiao Tao 
 • Yang Qiyu (杨启宇) as Li's father
 • Li Long (李龙) as Lin's father
 • Zhao Xin (赵鑫) as A Sheng
 • He Lili (何莉莉) as Xiao Chuniang 
 • Liu Lei (刘磊) as Xiao Lingzi 
 • Tong Xiaomei (童晓梅) as Chan Hui 
 • Jiang Lu (江璐) as Yuan Jue 
 • Li Yiming (李一明) as Su Xin 
 • Kang Mingtong (康铭瞳) as Fa Jing
 • Mao Luwei (毛卢伟) as Song Yue 
 • Sun Hao (孙浩) as Xiao Sanzi


0 comments:

Post a Comment