Wednesday, July 25, 2012

The Legend of Crazy Monk 3 (JSTV , 2012)

Standard
The Legend of Crazy Monk 3 (活佛济公3)  is a 2012 Chinese television series directed by Lin Tianyi (林添一), Wang Weiting (王伟庭) and Yang Jianwu (杨健武)

Details

 • Drama : The Legend of Crazy Monk 3 / 活佛济公3 (JSTV , 2012) 
 • Chinese : Huo Fo Ji Gong 3 (活佛济公3)
 • Aka: Living Buddha Ji Gong 3
 • Producer: Wang Shiwei (王世伟), Zhang Yan (张彦),Jian Yuanxin (简远信)
 • Director: Lin Tianyi (林添一), Wang Weiting (王伟庭), Yang Jianwu (杨健武)
 • Writer: Jian Yuanxin (简远信)
 • Genre: Fantasy, comedy, martial arts
 • Episodes: 93 (40 minutes)
 • Broadcast network: JSTV
 • Broadcast period: July 25 , 2012
 • Air time: Mon to Fri 19:00-21:00
 • Related Show: Ji Gong Xin Zhuan
 • Period set : Song, Liao, Jin, and Western Xia dynasties (AD 960–1234)

Theme Song

 • Kuai Le Song (快乐颂) - Zhou Jinjian (周晋建)
 • Cheng Men (城門) -  Han Yuanyuan (韓元元) and Benny Chan (陈浩民)

Synopsis

Cast


 • Benny Chan (陈浩民) as Li Xiuyuan / Ji Gong
 • Lam Chi-chung (林子聰)  as Guang Liang 
 • Ye Zuxin (叶祖新) as Bi Qing 
 • Yang Xue (杨雪) as Bai Ling 
 • Chen Zihan (陈紫函) as Yan Zhi 
 • Lin Jiangguo (林江国) as Zhao Bin 
 • Zhang Liang (张亮) as Chen Liang
 • Xin Zi (馨子) as Bai Xue 
 • Zhang Baowen (张宝雯) as Lv Ji 
 • Liu Zhixi (刘芷汐)  as Zhang Xiaohui 
 • Lou Yajiang (娄亚江)  as Da Peng 
 • Ding Huiyu (丁汇宇) as Xiao Feng 
 • Wang Yinghao (王缨灏) as Zhui Yun 
 • Zhang Maojiong (张懋炯) as Yuan Kong 
Story 1 - 天蚕变
 • Fann Wong (范文芳) as Xue Rou
 • Benny Chan (陈浩民) as Yan Tao 
 • Han Xiao (韩晓) as Xue Yan 
 • Zhou Zhong (周仲) as Tiancan Mojun 
Story 2 - 天鹅梦
 • Liu Yajin (刘亚津) as Bi Pan'an 
 • He Jiayi (何佳怡)  as Zhuang Hongxing
 • Timmy Hung (洪天明) as Ao Zilong 
 • Zhang Zhixi (张芷溪) as Chou Tian'e 
 • Zhou Caishen (周云深) as Bi Panquan 
 • Dai Zixiang (戴子翔) as Ye Qing
 • Ye Ke'er (叶可儿) as Yin Huan 
 • Wang Chunmei (王春妹) as Hongxing's mother
 • Xue Shujie (薛淑杰) as Pan'an & Panquan's mother 
 • Zheng Yanqi (郑嫣琦) as Fang Hong 
 • Liu Xingling (刘星铃) as child Hong Xing
Story 3 - 红花告御状  
 • Bi Chang (毕畅) as Lin Honghua
 • Jian Yuanxin (简远信) as Emperor 
 • Zhang Yongqi (张咏棋) as Lin Xiuyun
 • Zhang Mingming (张明明) as Wu Tianliang
 • Li Dongheng (李东恒) as Du Xian 
 • Li Qingning (李青凝) as Du Ying 
 • Fang Zhoubo (方舟波)  as Wu Hou 
 • Hu Zhonghu (胡中虎) as Wu Jin
 • Xu Bao (许宝) as Fang Bicheng
 • Jin Youming (金友明) as  Xiuyun's father
 • Shi Xiaoju (施晓菊) as Xiuyun's mother 
Story 4 - 人狐恋
Story 5 - 木偶奇谭
 • Wang Xiaoli (王小利) as Ou Qingshan 
 • Li Jinrong (李进荣) as Kong Yulin 
 • Zheng Pengfei (郑鹏飞)  as Xie Jie 
 • Xiao Guanxu (肖光旭) as Zuo Shan
 • Zhong Po (钟波) as Ku Xiaochan 
 • Liu Yuting (刘玉婷) as Luo Qiujuan 
 • Gao Sen (高森) as Luo Yushi (2) 
 • Qi Qinglin (齐庆林) as Kong Rui 
 • Su Mei (粟梅) as Yulin's mother 
 • Yuan Min (袁珉) as Qian Yuanwai 
Story 6 - 饿狼传说 
 • Tu Liman (涂黎曼) as Song Wanyi
 • Gao Ren (高仁) as A Lang 
 • Bao Wenjing (包文婧)  as Xiao Cui 
 • An Limin (安利民) as Song Ke 
 • Xu Ming (徐鸣) as Lao Ge 
Story 7 - 朱罗记
 • Yao Yichen (姚奕辰) as Romeo 
 • Qiao Zihe (乔紫荷) as Juliet 
 • Tang Yuan (唐远) as Tang Yuan
 • Zhu Weiying (朱维英) as Ying Tai , Romeo's mother
 • Chen Liangping (陈良平) as Zhu Sanbo , Juliet's father
 • Li Yiru (李宜儒) as Qing Qing 
 • Yan Hongding (闫洪定) as Tu Dou 
Story 8 - 胭脂情
 • Chen Zihan (陈紫函) as Yan Zhi , Yuheng Xianzi 
 • Di Xingyue (翟星月) as Li Xingyue 
 • Wei Qianxiang (魏千翔) as Li Menglong 
 • Mao Jianping (毛建平) as Menglong & Xingyue's mother

0 comments:

Post a Comment