Tuesday, May 22, 2012

The Happy Life of Jin Tailang (Dragon TV , 2012)

Standard


The Happy Life of Jin Tailang (金太狼的幸福生活)  is a 2012 Chinese television series directed by Yu Chun (余淳) , starring Li Xiaolu and Wang Lei

Details

 • Drama : The Happy Life of Jin Tailang / 金太狼的幸福生活 (Dragon TV , 2012)
 • Chinese : Jin Tai Lang De Xing Fu Sheng Huo
 • Director: Yu Chun (余淳)
 • Genre: Modern comedy
 • Episodes: 40
 • Broadcast networks: Dragon TV, Henan TV, Anhui TV, Jiangsu TV
 • Broadcast period: May 22 - June 10 , 2012
 • Airtime: 19:30

Synopsis

Reporter Xiaomi (Li Xiaolu) gets married with doctor Mr Jin Liang (Wang Lei) without noted her mother Wang Shuhua. Wang Shu hua always requstes her daughter to marry with beijing local people. But Jin Liang is from another city. so he is facing a lot of trouble in their marriage. Jin Liang's father Jin Taizhu (Du Yuan) and Wang Shuhua (Song Dandan) have many conflicts. Jin Liang trys his best to make these two people have good relationship. Xiao Mi becomes pregnant but abortion, Shuhua requests Xiaomi and Liang to live with her, and Jin Taizhu also requests live together with these three poeple. Liang becomes the bridge among these tree people for communications, and makes them have good relationship for life, finally they have a warmly family and happy life.

Cast

 • Li Xiaolu (李小璐) as Mi Xiaomi
 • Wang Lei (王雷) as Jin Liang
 • Song Dandan (宋丹丹) as Wang Shuhua ,Xiaomi's mother
 • Du Yuan (杜源) as Jin Taizhu , Liang's father
 • Fan Ming (范明) as Mi Fan , Xiaomi's father
 • Lin Cong (林丛)  as Jin Ming , Liang's sister 
 • Qin Weidong (秦卫东) as Xiao Wei , Ming's husband
 • Ba Tu (巴图) as Xiao Bai ,Xiaomi's classmate)
 • Wang Bogu (王博谷) as Ding Ling, Xiaomi's co-worker
 • Zhang Ye (张野) as Da Xiong , Xiaomi's co-worker
 • Fu Yujia (傅羽佳) as Wang Linlin , Fan's wife 
 • Lei Jia (雷佳) as Hua Mao 
 • Mo Qi (莫岐) as Wu Bobo
 • Shi Zhaoqi (石兆琪) as Lei Zong
 • Shao Feng ( 邵峰) as Mu Zhuban
 • Tan Songyun (谭松韵) as Mu Tong
 • Zhou Dongqi (周冬齐) as Qiqi 
 • Li Qinqin (李勤勤) as Xiaomi's aunty
 • Xu Dongdong (徐东东) as Xiao Xu 
 • Cui Yingjie (崔英捷) as Old Zhao 
 • Wu Tiehuan (吴铁环) as Old Zhao's wife
 • Li Cuicui (李翠翠) as Er Mei 
 • Xu Duo (许多) as Wu Huan 
 • Hu Ningfang (胡宁芳) as Director Liu
 • Wang Zi (王子) as nurse
 • Yang Yijia (杨奕佳) as nurse
 • Zhao Chunqing (赵纯清) as nurse
 • Yi Feng (易峰) as A Yi 
 • Yan Zongjie (殷宗杰) as A Jie
 • Pu Cunxin (濮存昕) as Professor , Shuhua's neighbor
 • Li Jingjing (李菁菁)  as Sunny

Theme Song

 • Hao Nan Ren De Mi Mi Wu Qi (好男人的秘密武器) - Wang Lei
 • Jin Tai Lang Ai Mi Xiao Mi (金太狼爱米小米) - Li Xiaolu
 • Ni De Xing Fu Shi Wo Men Zui Hao De Li Wu (你的幸福是我们最好的礼物) - Wang Zhengliang (王铮亮)
 • Jin Jia Lao Tou (金家老头) - Dong Dongdong (董冬冬)
 • You Wo Zhang Wo (由我掌握) - Xu Peijun (许培军)

0 comments:

Post a Comment