Thursday, January 5, 2012

Hong Wu Big Case (Hebei TV , 2012)

Standard
Hong Wu Big Case (洪武大案)  is a 2012 Chinese television series directed by Cao Dong (曹东), starring Bao Jianfeng , Yang Mi and Wang Luoyong. 

Details

 • Drama : Hong Wu Big Case / 洪武大案 (Hebei TV , 2012)
 • Chinese : Hong Wu Da An (洪武大案)
 • Screenwriter: Hu Ping (胡平)
 • Producers: Bai Sansan (白三三), Yang Hui (杨慧), Shen Xiaoyi (申晓义)
 • Director: Cao Dong (曹东)
 • Genre: Period drama , law
 • Episodes: 35 / 43
 • Broadcast network: Hebei TV
 • Broadcast period:  January 05 , 2012
 • Air time: 19:30
 • Period set : Ming dynasty (AD 1368–1644)

Synopsis

Cast

 • Bao Jianfeng (保剑锋) as Qin Sheng
 • Yang Mi (杨幂) as Cai Jue
 • Wang Luoyong (王洛勇) as Zheng Shiyuan
 • Hou Tianlai (侯天来) as Cai Xuan
 • Li Liqun (李立群) as Zhu Yuanzhang
 • Liu Dekai (刘德凯) as Dao Tong
 • Fu Dalong (富大龙) as Ouyang Lun
 • Hu Ke (胡可) as Princess An Qing
 • Cao Kenan (曹克难) as Feng Zhi Yuan
 • Xiu Qing (修庆) as Zhu Huan
 • Norman Tsui (徐少强) as Zhu Liangzu
 • Lv Liang (吕凉) as Kai Ji
 • Zhang Bing (张冰) as Han Yi Ke
 • Zhang Jin (张进) as Zhu Biao
 • Biao Ma (标马) as Wu Xing Wu
 • Guo Tao (郭涛) as Liang Mao Quan
 • Guo Zhenni (郭珍霓) as Zhang Qie
 • Hai Bo (海波) as Wu Zhi Qing
 • Xia Tian (夏添) as Yuan Peiyao
 • Huang Ningsheng (黄宁生) as Yu Shun Xi
 • Yang Jun (杨军) as Guo Hong Xiang
 • Li Jun (李军) as Hu Ning
 • Shan Yingzhe (单英哲) as Zhang Zi Gong
 • Zhang Zhiwei (张志伟) as Wang Lin
 • Ran Qian (冉倩) as Sun Feng Juan
 • Qi Yiwen (齐一闻) as older sister
 • Shi Zhenfei (史振飞) as Zhong Hua
 • Shi Xiaoju (施晓菊) as Qin Sheng's mother
 • Han Zhenhua (韩振华) as Xuan Xiang
 • Xu Xiaoming (徐小明) as imperial attendant
 • Guo Ketong (郭柯彤) as Xiang Zhi
 • Lu Yong (卢勇)  as adviser

0 comments:

Post a Comment