Friday, January 20, 2012

Gong 2 (Hunan TV , 2012)

Standard

Gong 2 / Palace 2 (宫锁珠帘)  is a 2012 Chinese television series directed by Li Huizhu (李慧珠) , Deng Wei'en (邓伟恩) . Palace II is a sequel to the 2011 television series Palace.

Profile

 • Drama : Gong 2 / 宫锁珠帘 (Hunan TV , 2012)
 • Also known as : Gong Suo Zhu Lian (宫锁珠帘)
 • Director : Li Huizhu (李慧珠) , Deng Wei'en (邓伟恩)
 • Writer: Yu Zheng (于正)
 • Producer: Ouyang Changlin (欧阳常林) , Yu Zheng (于正) , Lin Guohua (林国华)
 • Broadcast network: Hunan TV
 • Broadcast period: 2012 August
 • Genre : Legend
 • Episodes: 37
 • Broadcast period: Jan 20 - Feb 07 , 2012
 • Period Set : Qing dynasty (AD 1644–1911)

  Related Show

   Synopsis

   Luo Qingchuan (Yang Mi) is a modern day girl with a love of history who accidentally travels back in time to Emperor Kangxi’s era of the Qing dynasty. She becomes embroiled in the princes’ struggle for the throne and is torn between her love for Aisin Gioro Yinsi (Feng Shaofeng) , the eighth prince, and Aisin Gioro Yinzhen (Mickey He) , the fourth prince and future Emperor Yongzheng (Zong Fengyan) . Caught in the crossfire of political intrigue, her wit and historical knowledge serves her well in her bid to stay alive as she begins to realize that true history is much darker and uglier than books portray.

   Cast

   • Du Chun (杜淳) as Yin Li (17th prince) 
   • Mickey He (何晟铭) as Yinzhen (4th prince)
   • Yuan Shanshan (袁姗姗) as Ru Bing
   • Shu Chang (舒畅) as Hai Tang 
   • Shu Chang (舒畅) as Mu Dan 
   • Zhang Jiani (张嘉倪) as Consort Yu
   • Hai Lu (海陸) as Princess Jia (17th princess) 
   • Sun Feifei (孙菲菲) as Zhen Er
   • Feng Shaofeng (冯绍峰)  as Yinsi (8th prince)
   • Yang Mi (杨幂) as Luo Qingchuan , Hua Ying5
   • Tanny Tien (恬妞) as Princess Dowager Chun4
   • Yang Rong (杨蓉) as Consort Qian 
   • Bai Bing (白冰) as Consort Wan Pin
   • Bao Bei’er (包贝尔) as Head Eunuch Su 
   • Ru Ping (茹萍) as Er Mo 
   • Sun Jian (孙坚) as Eunuch 
   • Wang Lin (王琳) as Auntie Pan
   • Xue Jianing (薛佳凝) as Xiu Chun 
   • Li Xiang (李曼) as Mei Xian
   • Wei Qianxiang (魏千翔) as  Yinti (14th prince)
   • Ma Wenlong (马文龙) as Zha Lantai 
   • Li Man (王阳) as Li Jingui 
   • Chen Xiao (陈晓) as Yin Ji (19th prince) 
   • Wang Yang ( 王阳) as Li Wei 
   • Jiang Ruijia (姜瑞佳) as Rong Er
   • Shao Min (邵敏) as Xiu Chun 
   • Li Yaojing (李耀景) as Cui Tongling
   • Liu Fang (刘芳) as Lian Er's mother
   • Hao Ziming (郝子铭) as Ceng Jing
   • Ken Tong (汤镇业) as Alinga , princess Jia's father
   • Michelle Yim (米雪) as Hai Tang Mu 
   • Chen Jingyu (陈靖宇) as Li Taiyi 
   • Zhao Liying (赵丽颖) as Princess Bai (19th princess) 
   • Ai Long (艾龙) as Yuan Shou 
   • Zhou Shaodong (周绍栋) as Ling Zhu 
   • Tian Fangyi (田芳伊) as little princess (2)
   • Chen Xu (陈旭) as Hong Li , Yongzheng's son  (2)
   • Han Zixuan (韩梓轩) as Yong Zheng
   • Xia Yang (夏阳) as Bing Yan
   • Luo Ting (罗霆) as Wu Yong (2)
   • Shen Baoping (沈保平) as Zhang Tingyu 
   • Sun Xiaofei (孙晓菲) 
   • Zeng Zhen (曾甄) as Xue Zhen
   • Lv Jiarong (吕佳容) as Shuang Shuang (cameo) 
   • Wang Gang (王刚) as Dao Yan 
   • Li Jiawei (李嘉伟) 
   • Yang Yaotian (杨耀天) as Xiongkui 
   • Wang Shuang (王双) as Shuang Xi 
   • Dai Zixiang (戴子翔) as Fujia Gongzi 
   • Ren Xuehai (任学海) as Jingkong Fashi
   • Liu Bin (刘滨) as Yin E (10th prince) 
   • Zhao Jinjun () as little Eunuch 
   • Zhao Jingyu () as as little princess

   Theme Song

   • Ai De Gong Yang (爱的供养) - Mickey He and Du Chun
   • Fo Shuo (佛说) - Mickey He
   • Xiang Si Qu (相思曲) by Zhang Jiani, Yuan Shanshan and Shu Chang
   • Hui Huang (辉煌) - Yan Danchen (颜丹晨)
   • Zai Lai Yi Ci (再来一次) - Zhang Zixuan (张子宣)
   • Luo Hua (落花)

   0 comments:

   Post a Comment