Saturday, September 10, 2011

Bu Bu Jing Xin (Hunan TV , 2011)

Standard


Bu Bu Jing Xin (步步惊心)  is a 2016 Chinese romance television drama directed by Wu Jinyuan, Lin Yufen (林玉芬) and Deng Wei'en (邓伟恩) , starring Liu Shishi and Nicky Wu 

Profile

 • Drama : Bu Bu Jing Xin / 步步惊心 (Hunan TV , 2011)
 • Aka : Scarlet Heart / 步步惊心 (Hunan TV , 2011)
 • Aka :  Startling By Each Step / 步步惊心 (Hunan TV , 2011)
 • Director: Lee Kwok Lap , Wu Jinyuan, Lin Yufen (林玉芬), Deng Wei'en (邓伟恩)
 • Producer : Karen Tsoi, Ouyang Changlin
 • Writer: Wang Li Zhi (王莉芝)
 • Based on novel : Bu Bu Jing Xin (步步惊心)- Tong Hua (桐华)
 • Episodes : 35
 • Broadcast Period : (Sep 10 , 2011)- (Sep 29 , 2011)
 • Broadcast Network : Hunan TV
 • Genre : romance , ancient costume
 • Duration : 45 minutes (episode)
 • Language: Mandarin
 • Country: China
 • Opening theme song: One Persistent Thought by Hu Ge (胡歌) and Alan Dawa Dolma (阿兰·达瓦卓玛)
 • Ending theme song: San Cun Tian Tang by Yan Yidan (严艺丹)
 • Related show: Bu Bu Jing Qing / 步步惊情 (Hunan TV , 2014), Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo / 달의 연인 : 보보경심 려 (SBS , 2016)

Cast

 • Liu Shishi (刘诗诗) as Maertai Ruoxi / Zhang Xiao
 • --------------------------------------
 • Nicky Wu (吳奇隆)  as Yin Zhen (4th Prince)
 • Kevin Cheng (郑嘉颖) as Yin Si (8th Prince)
 • Yuan Hong (袁弘) as Yin Xiang (13th Prince)
 • Lin Gengxin (林更新) as Yin Ti (14th Prince)
 • Han Dong (韩栋)  as Yin Tang (9th Prince)
 • Ye Zuxin (叶祖新)  as Yin'e (10th Prince)
 • Damian Lau (刘松仁) as Kangxi Emperor
 • Zhang Lei (张雷)  as Yin Reng (Crown Prince)
 • Chen Jingyu (陈镜宇) as Yin Zhi (3rd Prince)
 • Wang Xiaodong (王小东) as Yin Qi (5th Prince)
 • -----------------------------------------
 • Annie Liu  (刘心悠) as Maertai Ruolan
 • Shi Xiaoqun (石筱群)  as Gorolo Minghui
 • Liu Yuxin (刘雨鑫)  as Gorolo Mingyu
 • Guo Zhenni (郭珍霓) as Lu Wu
 • Dai Chunrong (戴春荣) as Consort De
 • Liu Jie (刘洁) as Consort Liang
 • Mu Tingting (穆婷婷) as Lady Ulanara
 • Lu Meifang (陆梅芳) as Lady Nian 
 • --------------------------------------------------
 • Deng Limin (邓立民) as Li Dequan
 • Cao Xinyue (曹馨月) as Qiao Hui
 • Ye Qing (叶青) as Yu Tan
 • Wang Jiahui (王嘉卉) as child Yu Tan
 • Zhou Yancheng (周彦呈) as Wang Xi
 • Kang Mingtong (康铭桐) as Yun Xiang
 • Hu Zhonghu (胡中虎) as Gao Wuyong
 • Qi Qinglin (齐庆林) as Li Fu
 • Shen Baoping (沈保平) as Zhang Qian Ying
 • ------------------------------
 • Guo Xiaoting (郭晓婷) as Suwan Guwalgiya Minmin
 • Basenzhabu (巴森扎布) as Prince Suwan Guwalgiya
 • Zheng Kai (郑凯)   as Irgen Gioro Zuoying
 • Chai Wei (柴蔚) as Princess Cheng Huan
 • Qu Aohui as Hong Shi
 • ---------------------------------------
 • Xing Hanqing as Nian Gengyao
 • Zhao Jialin (赵家林) as Longkodo
 • Gao Sen (高森) as Li Guang Di
 • Lian Teyue (连特约) as Physician He
 • -------------------------------------- 
 • Ma Tianyu (马天宇)  as Huang Di (guest)

Recaps

(My Drama Tea - English) 

0 comments:

Post a Comment