Saturday, January 1, 2011

All Men Are Brothers - Water Margin (ZTV , 2011)

StandardProfile

 • Drama : All Men Are Brothers / 水浒传 (ZTV , 2011)
 • Chinese : Shui Hu Zhuan / 水浒传 / All Men Are Brothers
 • Also known as : Water Margin
 • Director: Ju Jueliang (鞠觉亮)
 • Writer: Wen Hao Jie (温豪杰), Zhao Shuai
 • Producer: Zhai Ruiyong
 • Action Director :  Sung Menfei
 • Artistic Director : Zheng Xiao Long
 • Broadcast network: ZTV-2
 • Broadcast period: 2011-Jan-01 start
 • Genre : Romanticized historical drama, wu xia
 • Episodes: 86

Story

Arms instructor wang goes secretly to Yan'an prefecture; and meet Nine Dragons Shi Jin Shi Family Village. Shi jin made friends - with Miraculous Strategist Zhu wu who is also a outlaw. They were in chase of the officials and encountered Sagacious Lu. Major Lu Pummels the Lord of the West. gao qiu framed Lin chong force Lin enters white tiger inner sanctum by mistake. Song jiang se-cretly helps ward chief Chao flee, Chao became a outlaw of liangshan marsh...

 The 108 outlaws of liangshan, each have their own personalities, skills and experiences. They stick to the banner of "Act in Heaven's Behalf". They kill corrupt officials and bullies. Act as a robin hood, over the reputation of the population. They sworn loyalty in front of the Loyalty Hall, they wish to live and die together, through thick and thin. Their heroic deeds, admired by the Poples, are spread through the ages.

Cast

 • Zhang Hanyu (张涵予) as Song Jiang
 • Ray Lui (吕良伟) as Chao Gai
 • Wang Jianxin (王建新)  as Lu Jun Yi
 • Li Zonghan (李宗翰) as Wu Yong
 • Jing Gangshan (景岗山) as Gongsun Sheng
 • Bao Ligao (宝力高) as Guan Sheng
 • Hu Dong (胡东) as Lin Chong
 • Zhao Qiusheng (赵秋生) as Qin Ming
 • Yan Hongzhi (严洪智) as Hu Yan Zhuo
 • Zhang Di (张迪)  as Hua Rong
 • Huang Haibing (黄海冰) as Chai Jin
 • Yu Yankai (于彦凯) as Zhu Tong
 • Jin Song (晋松) as Lu Zhi Shen
 • Chen Long (陈龙) as Wu Song
 • Li Jie (李解)  as Dong Ping
 • Zhang Xiaochen (张晓晨) as Zhang Qing
 • Gao Hu (高虎) as Yang Zhi
 • Yu Ning (于宁) as Dai Zong
 • Kou Zhanwen (寇占文)   as Liu Tang
 • Kang Kai (康凯) as Li Kui
 • Han Dong (韩栋) as Shi Jin
 • Sun Xiaofei (孙晓飞) as Mu Hong
 • Bai Hailong (白海龙) as Lei Heng
 • Yu Chengxi (于承熙) as Li Jun
 • Zhao Shuai (赵帅) as Ruan Xiao Er
 • Liu Ke (刘科) as Zhang Heng
 • Liu Difei (刘涤非) as Ruan Xiao Wu
 • Zhang Haoxiang (张昊翔)  as Ruan Xiao Qi
 • Liu Xiaohu (刘晓虎) as Yang Xiong
 • Liu Guanxiang (刘冠翔) as Shi Xiu
 • Zhang Zichen (张梓宸) as Xie Zhen
 • Yan Kuan (严宽)  as Yan Qing
 • Na Jiawei (那家威) as Huang Xin
 • Pan Ge (潘歌) as Xuan Zan
 • Jiang Xiaomeng (姜孝萌) as Wei Ding Guo
 • Yin Zeqiang (尹泽强) as Yan Shun
 • Geng Yi (耿懿) as Ling Zhen
 • Sun Boyang (孙渤洋) as Lu Fang
 • Yang Yang as Guo Sheng
 • Wang Chunyuan (王春元)  as Wang Ying
 • Liu Xiaoxiao (刘筱筱) as Hu San Niang
 • Ying Jun (应俊) as Xiang Chong
 • Zhang Chi (张驰) as Ma Lin
 • Hong Yiping (洪一平) as Tong Wei
 • Gao Hai (高海) as Zheng Tian Shou
 • Yu Long (玉龙) as Cao Zheng
 • Li Yonglin (李永林)  as Li Zhong
 • Li Shengyu (李晟毓) as Zhu Gui
 • Zhang Jinhe (张津赫)  as Sun Xin
 • Hu Ke (胡可) as Gu Da Sao
 • He Jiayi (何佳怡)  as Sun Er Niang
 • Liu Ziyi (刘子怡) as Bai Sheng
 • Liu Fengchao (刘峰超) as Shi Qian
 • Tong Dawei (佟大为) as Duan Jing Zhu
 • Wu Qingzhe (吴庆哲) as Fang Xi
 • Huang Gexuan (黄格选) as Wang Lun
 • Ji Chunhua (计春华) as Shi Wen Gong
 • -----------------------------------------
 • Xiong Xinxin (熊欣欣) as Luan Ting Yu
 • Yu Chenghui (于承惠) as Zhang Jiao Tou
 • Anita Yuen (袁咏仪) as Lin Chong’s wife
 • Ady An (安以轩) as Li Shi Shi
 • Huang Yingxuan (黄瀛漩)  as Chou Qiong Ying
 • Wang Zixuan (王紫瑄)  as Fang Jin Zhi
 • Wang Wenting (王雯婷) as Bai Xiu Ying
 • Du Chun (杜淳) as Ximen Qing
 • Gan Tingting (甘婷婷) as Pan Jin Lian
 • Fu Yiwei (傅艺伟)  as Granny Wang
 • Xiong Naijin (熊乃瑾) as Yan Po Xi
 • Xiao Baozhong (萧宝钟) as Zhu Biao
 • Yang Zi (杨子) as Song Hui Zong
 • Xue Zhongrui as Cai Jing
 • Waise Lee (李子雄) as Gao Qiu
 • Zhou Mingcan (周明灿) as Tong Guan
 • Huang Xiaoming (黄晓明) as Su Dong Po
 • Nie Yuan (聂远)  as Xiao Wang Dou Tai Wei
 • Zhang Tielin (张铁林) as Hong Tai Wei
 • Xie Ning (谢宁)  as Zhen Guan Xi
 • Ding Zishuo as Jin Cui Lian
 • Wang Xinran as Fu An
 • Yang Niansheng (杨念生)  as Su Yuanjing
 • He Shengwei (贺生伟)  as Liang Zhongshu
 • Wang Jianguo (王建国)   as Wang Jin
 • Sun Lihua (孙锂华)  as Cheng Wan’er
 • Hai Bo (海波) as Zhu Chi Zhen Ren
 • Wang Heyu (王鹤宇)  as Yun Ge
 • Ma Zijun (马子俊)  as Monk Zhi Zhen

Musics

 • (Opening Theme) Countless Brothers / Xiong Di Wu Shu / 兄弟无数  by Jing Gangshan
 • (Opening Theme) United Oath / Si Hai Meng Yue/四海盟约 –   Mao A Min
 • (Ending Theme) United Oath / Si Hai Meng Yue/四海盟约 –   Coco Lee
 • (Ending Theme) Ever Since You Left / Zi Cong Ni Zou Hou / 自从你走后 –  Chu Rui

0 comments:

Post a Comment